Right and left

Velmi často užívaná figura, s níž se můžeme setkat v kontratancích všech dob a stylů.
Francouzský název téže figury: Chaîne anglaise.

Provedení: tančí se ve čtveřici (ve čtverci), ve dvou párech:
Nejprve výměna místa s podáním pravé ruky s protějškem,
pak výměna místa s podáním levé ruky s člověkem, který rovněž došel na opačnou stranu,
znovu výměna místa s podáním pravé ruky s původním protějškem
a nakonec opět výměna místa s podáním levé ruky.

Po čtyřech výměnách místa se tančící ocitnou na původních výchozích pozicích. Figura se ovšem používá také k posunu o dvě či tři místa po čtverci, pak se provádí přiměřený (menší) počet výměn.

Thomas Wilson vysvětluje počátkem 19. století provedení této figury odlišným způsobem,1); v dnešní době se ovšem jeho verze v praxi nepoužívá ani v anglických Fashionable country dances.

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie