Row Well, Ye Mariners - popis

Progresivní kontratanec pro libovolný počet párů (longway for as many will)

Výchozí pozice: páry stojí proti sobě, střídavě dámy a páni (u výchozích 1. párů stojí páni vlevo, u 2. párů vpravo). Partneři v párech jsou otočeni proti sobě.

Provedení:
1-2 partneři – sides (pravými rameny k sobě)
3-4 totéž znovu (levá ramena)
5-6 v řadách v držení za ruce 4 cvalové kroky (slips) doleva a 4 doprava na původní místa
7-8 partneři back to back
9 každý sám tleskne oběma rukama, PR s partnerem, oběma rukama sám, LR s partnerem
10 každý sám tleskne oběma rukama, položí si ruce křížem na prsa, a nakonec oběma rukama s partnerem
11 proti partnerovi úkrok doprava a doleva (set)
12 všichni popojdou (docválají) o 1 místo doprava, včetně krajních, kteří se tak přemístí do opačné řady.
Tančí se znovu, ale s jiným partnerem, který se ocitl naproti.

Tento tanec se různě po světě tančí v uvedené úpravě, která zjednodušuje tanec do jediné sloky a mění výchozí pozici. Tato verze, oproti původnímu zápisu dosti upravená, má zcela jiný typ progrese; je ovšem velmi zábavná a velmi rozšířená, a proto ji přebíráme také.

Původ:
Tanec Row Well, Ye Mariners je zapsán v Playfordově sbírce "The Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v 18 dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tancovačky | Tance pro zábavu