Rufty Tufty - popis

Kontratanec pro dva páry. Páry stojí proti sobě, dáma po pravici svého pána, druhý pán naproti ní.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
set and turn S. - úkrok doprava, úkrok doleva a otočka doprava, podruhé se analogicky začne na druhou stranu

1. sloka:
1-2 páry v držení za ruce 1 double dopředu (k sobě) a dozadu (od sebe)
3-4 totéž ještě jednou

Ref.: (ve všech slokách stejný)
5-6 úkrok doprava a doleva, sólová otočka doprava (set and turn S.)
7-8 totéž, začíná se doprava

9 pán si otočí svou dámu (zády k druhému páru), uchopí ji levou rukou a vede ji jedním double dopředu
10 vyměnit ruce, obrat a znovu k sobě jedním double
11 každý sólová otočka1)
12 odpovídajícím způsobem páni vedou protější dámu – uchopí ji pravou rukou
13 vyměnit ruce, obrat a znovu k sobě jedním double
14 každý sólová otočka

2. sloka:
partneři sides
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 totéž znovu. levá ramena

Ref:
5-14 stejně jako v první sloce

3. sloka:
1-2 arms - partneři - zátočka za pravé předloktí, jdou doleva a skončí na svém místě
3-4 totéž ještě znovu, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím

Ref:
5-14 stejně jako v první sloce

Původ:
Tanec Rufty Tufty je zapsán pouze v jediné sbírce, v první sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

1) V původním zápisu není udán směr otočky. My jsme se dohodli, že budeme otočku dělat vždy doprava. Je to ale opravdu jenom věc domluvy.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu