Santa Maria - popis

Původ
Nikoli autentický, ale nově vytvořený tanec. Autorkou choreografie je paní Věra Hanzalíková, vedoucí souboru Fioretto z Českého Krumlova. Protože je to tanec mimořádně zdařilý, začal si žít svým vlastním životem po českých hradech, luzích a tanečních merendách a zaslouženě se dočkal veliké obliby. Uvádím tu verzi, která doputovala ke mně.

Hudba k tanci má velmi starý původ, pochází z písní Cantigas de Santa Maria, jejichž autorem je král Leonu a Kastilie Alfonso X. řečený Moudrý, 1252-1284. Nevíme ale, jestli ji ve středověku v Čechách znali, nevíme, jestli se hrála v takovém tempu a s takovým odpichem, stejně jako nevíme, jestli a jak se na ni tančilo.

Provedení tance:
Výchozí postavení: všichni čelem do kruhu, v párech, dámy po pravici pánů, všichni se drží za ruce.

1. sloka:
Po obvodu kruhu doleva všichni vyrazí LN
a dělají tři kroky s poskokem a přednožením na třetí dobu, nohy se střídají, celkem čtyřikrát;
pak obrat doprava (LN je při něm ve vzduchu) a totéž (opět začíná LN) čtyřikrát doprava.

Dámské sólo:
všechny dámy vyrazí čtyřmi obyčejnými kroky doprostřed, přitom pozvedají ruce do výše ramen a spojí je.;
pak udělají čtyři kroky směrem doleva;
poskok na levé s kříženým přednožením pravé, totéž na pravé, a dvojkrok s poskokem a přednožením PN směrem doleva,
čtyři jednoduché kroky (PN) směrem k nějakému pánovi

Spolu:
uchopí se za ruce (široké držení) asi ve výši prsou, začíná se PN – 2 kroky doprava, 2 kroky doleva, 2 kroky doprava;
a dáma se pustí pravou rukou, pán ji vede vnějškem, aby zaujala místo po jeho pravici.

2. sloka:
První část stejná jako v první sloce.

Pánské sólo:
všichni páni vyrazí (ruce za zády) čtyřmi poskoky s kříženým přednožením doprostřed,
tam se stejnými poskoky otočí (doleva) o 360°,
dupavý dvojkrok s kříženým přednožením doleva a doprava, a čtyřmi těmi poskoky se odeberou k nějaké dámě:

Spolu:
uchopí se za ruce jako předtím, začíná se LN – 2 kroky doleva, 2 kroky doprava, 2 kroky doleva;
a dáma se pustí pravou rukou, pán ji vede vnitřkem, dáma opět zaujme místo po pravici pána.

3. sloka:
Jako první – s dámským sólem.

4. sloka:
Jako druhá – s pánským sólem.

A zbývá udělat ty čtyři poskočné dvojkroky doleva, nakonec cadenza (seskok s nohama u sebe).

Kategorie: Tance pro zábavu