Set and turne

Velmi oblíbená figura, s níž se setkáme v kontratancích všech dob a stylů.
Objevila se už v 16. století almandách provozovaných na londýnských právnických kolejích (Inns of Court).

Je to jediná figura, která je popsána už v Playfordských sbírkách, doslova takto: Set and turne single, is a single to one hand, and a single to the other, and turne single, tedy úkrok na jednu stranu, pak na druhou a sólová otočka.
Vzhledem k tomu, že nikde ve sbírkách, starých (Old country dances) ani pozdějších (Fashionable country dances), není zapsáno, kterou nohou se v tanci začíná, dochází při provedení této figury v praxi k nejednotnosti: ve střední Evropě je zvykem v Old country dances začínat levou nohou a první úkrok provést doleva, v Anglii a USA se naopak začíná doprava. Také nepanuje jednota v tom, jestli při opakování má setování začít na opačnou stranu.

Nemá smysl přít se, které řešení je správné, protože prameny na tuto otázku odpovědět neposkytují jednoznačnou odpověď. Doporučuji proto vždy respektovat konkrétní pokyny tanečního mistra či callera, který tanec zrovna vyučuje. Inteligentní a schopný tanečník bez problémů zvládne provést figuru opačně.

V pozdějších Fashionable country dances už rozpor mizí a setování začíná doprava (ne vždy se tu ale po setování provádí sólová otočka).

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie