Siege of Limerick - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

Provedení:
1-4 první pán zatočí dozadu a obejde vně (cast off) druhého pána, obkrouží druhou dámu a skončí na místě 2. pána, ten se posune na 1. pozici
5-8 analogicky 1. dáma, skončí na 2. pozici

9-10 první pár z 2. pozice cast up na 1. pozici, 2. pár se posune (lead down)
11-12 back to back s partnerem (všichni)

13-16 right and left, začínají s partnerem
17-20 první pár prochází středem (lead) dolů a nahoru; pak cast off na 2. pozici, 2. pár postoupí - lead

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec The Siege of Limerick je zapsán v Playfordově sbírce "The Dancing Master" z roku 1695 a pak ještě v 9 dalších (poslední 1728).
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - country dances, kontratance