Sir Roger de Coverly - popis

V průběhu 19. století známý také pod názvem Virginia Reel.
Výchozí postavení – longway, 3 - 5 párů

ČÁST I
16 taktů - začíná vždy první dáma s posledním pánem (4 takty), první pán s poslední dámou opakují (4 takty)

Fig 1 – 1. a dáma a poslední pán: advance and retire s poklonou uprostřed (4 takty), totéž 1. pán a poslední dáma (4 takty)
Fig 2 – 1. a dáma a poslední pán: zátočka PR (4 takty), totéž 1. pána a poslední dáma (4 takty)

ČÁST II
16 taktů
začíná 1. pár: mění si místa PR, cast off za poslední pár (dáma kolem pánů, pán kolem dam)
1. pár lead up mezi páry (pán převede dámu napravo)
z první pozice opět cast off, ostatní dámy následují první dámu, páni pána
1. pár na poslední pozici vytvoří branku, pod kterou ostatní páry projdou nahoru
→ všechny páry se posunuly o jedno místo výš a původní první pár zůstal dole

Původ:
Jeden z nejoblíbenějších tanců 19. století, v Anglii býval tančen na závěr tanečních sešlostí. Měl mnoho různých variant, zachycených v anglických tanečních sbírkách; taneční mistři se neshodovali v názoru, kolik figur mají dámy a páni z krajních pozic udělat, ani kolik párů má v setu tančit1).
Výše popsaná varianta vychází z názoru, že tanec nemá být zdlouhavý a má být zábavný, a odpovídá rozšířené hudební struktuře čítající 32 taktů.

1) Některé varianty počítaly až s osmi páry, dalšími zátočkami za levou ruku, zátočkami za obě ruce a figurou back to back.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - 19. století | Tance - country dances, kontratance