Squares

Čtvercová forma známá z Old country dances. Tančí buď dva páry (For four), nebo čtyři páry (Square dance for eights)
. V případě dvou párů stojí proti sobě, přičemž pán má partnerku po pravé ruce a druhou dámu (v zápisech Co.) naproti. Pokud tančí čtyři páry, stojí čelem k středu (svého pomyslného kruhu) a bývají číslovány. V souladu s dnešními zvyklostmi (v moderních country tancích) stojí první pár nejblíže hudbě, zády k ní, 3. pár jemu naproti, sudé páry po stranách. V pozdějších sbírkách z období Regency se tento typ už nevyskytuje; čtvercovou formu v tomto období začínají přebírat starší typy cotillionu a rané formy čtverylek.

Mezi dnes populární kruhové tance z Old country dances patří:
pro dva páry např. Cuckolds all a row, Hearts Ease, Parson's Farewel, ...
pro čtyři páry např. Hyde Park.

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie