Tanec

Původ obrázku neznám, podle oblečení lze usuzovat na konec 14. století

České slovo tanec pochází pravděpodobně ze středověké němčiny - dantz.

Dnes jsme zvyklí používat je pro označení veškerých forem a podob tanečních pohybů, tak tomu ale vždycky nebylo. Původně toto slovo označovalo táhlé rytmické kráčení ve dvojici či trojici, tedy vznešenější a důstojnější kroky. Ostatní pohyby se rozlišovaly podle způsobu provedení jako skákání, dupání, houpání, šoupání, klouzání apod.

Ve 12. století se v četných pramenech rozlišuje párový tanec a řetězový chorovod, kterým ve středověké latině odpovídají pojmy ballatio a chorea.

Kategorie: Encyklopedie