Tekeli - popis

Progresivní longway ve dvou párech.

Provedení

část A (s repeticí)
1-2 setování (úkroky) doprava a doleva, partneři proti sobě
3-4 partneři – výměna místa
5-8 totéž nazpět

9-16 1. pár – lead down up again and cast off

část B (bez repetice)
17-20 kočárek (pousette) → 1. pár se vrátí na 1. pozici
21-24 kočárek → 1. pár skončí na 2. pozici a 2. pár na 1. pozici

Původní zápis má 2 verze, zde využita druhá (s vynecháním figury Half right and left):
Set and change sides Down the middle and return Half right and left Pousette

Původ:
Jeden z velmi oblíbených tanců 19. století. Je zapsán např. ve sbírce: Thomas Tegg, Analysis Of The London Ball-Room. London, 1825, s. 70

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu | Tance - 19. století