Tempête - popis

Jeden z velmi oblíbených kontratanců 19. století. Tančí se v koloně, ovšem ve čtveřicích - vždy dva páry proti dvěma párům.

Doporučuji tančit přeměnnými kroky.

Část A – s repeticí (16 taktů)
všechny čtyři páry – chaine = velký průplet, začíná se s partnerem PR

Část B – s repeticí (16 taktů)
mlýnek (páry stojící proti sobě) – PR a LR, 8 taktů
zátočka s protější dámou – PR a LR, 8 taktů

Část C – s repeticí (16 taktů)
dos-à dos stranou, cvalem v řadě (dáma z jednoho páru jde předem, pán z druhého zadem), 4 takty
páry stojící proti sobě – půlkolečko, 4 takty
totéž ještě jednou, 8 taktů → všichni jsou na původních místech

Část D – s repeticí (16 taktů)
pán se zatočí (po směru HR) s protější dámou za obě ruce a vymění si místa, 2 takty
protější páry se uchopí za ruce a jdou kroužek ve 4 doleva (o 2 místa), 4 takty
partneři se dotočí za obě ruce na svá původní místa, 2 takty

2 řady proti sobě: k sobě a nazpět, 4 takty
v řadách proti sobě tlesknou (1. takt) a projdou, míjení s dámou PR, takto se sejdou s další čtveřicí a pozdraví se poklonou, 4 takty

Stále se opakuje.

Původ:
Typ tance zvaný Tempête se objevuje počátkem 19. století a v  tanečních sálech se udržel až do jeho konce. První verze byly krokově i figurami (z dnešního hlediska na bálovou zábavu) dost složité, a měly i zdlouhavější progresi – začínalo se tančit od středu kolony a postupně se tančící dostávali až ke krajům. Tanec se v průběhu let velmi zjednodušil a začal se tančit způsobem, který známe z anglických progresivních longwayů – tančí tedy všichni zároveň a v sudých slokách ti na kraji kolony zůstávají stát. Po celé 19. století je to ovšem tanec čtveřic, dvou párů proti sobě.
V četných tanečních pramenech 19. století se objevují různé verze, výše uvedená pochází ze sbírky: Louis Casorti, Der instructive Tanzmeister für Herren und Damen, Ilmenau 1826.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století