Tinternell - popis

Patří mezi almandy, které si oblíbili londýnští studenti práv a jejichž zápisy se dochovaly v rukopisech Inns of Court.

Použité kroky:
double: 3 kroky s přednožením nohy; přesněji - 2 hladké kroky, 3. krok zhoupnutý na pološpičku, na 4. dobu pokles na celou nohu, druhá noha zůstává ve vzduchu, je lehce pokrčená v koleni až napjatá, vytočená z kyčle, špička směřuje k zemi a je nízko nad ní1)
simple: jednoduchý krok s přednožením nohy

Provedení tance:

pán vede dámu:
1 jeden double dopředu
2 jeden double dozadu
3-4 uchopit pravou ruku, dva simple a jeden double – zátočka, dojít až na svá místa
5-6 uchopit levou ruku, dva simple a jedem double – zátočka, dojít až na svá místa
7-12 jeden double dopředu a jeden double dozadu – třikrát2)
13-14 uchopit pravou ruku, dva simple a jeden double – zátočka, dojít až na svá místa
15-16 uchopit levou ruku, dva simple a jeden double – zátočka, dojít až na svá místa

1) Tento krok jsem si "vypůjčila" z Orchésographie, 1588, jejíž autor Thoinot Arbeau je možná jediný současník, který almandový dvojkrok popsal.

2) Z původního zápisu není jasné, jestli tyto kroky provádí dvojice otočená čelem k sobě, nebo jestli pán opět vede dámu v původním tanečním směru. Druhá varianta mi připadá pravděpodobnější.

Kategorie: Tance - renesance | Tance pro zábavu