Triolet - popis

Progresivní tanec pro trojice - vždy pán a dvě dámy.

Trojice stojí proti sobě:
A1
1-8 v držení za ruce v kroužku doleva (7x chassé – tedy přeměnný krok, nakonec "zavřít" nohy)

A2
9-16 totéž doprava, řady skončí proti sobě

B1 – "průplet pánů"
17-24 páni si podají PR a vymění si místa, pokračují k "cizí" dámě vpravo, s ní se zatočí LR, pokračuje k druhé "cizí" dámě – PR, zatočí se s ní, vymění se místo s pánem LR a oba se vrátí na své místo

B2 – "mlýnek dam"
25-28 dámy – mlýnek PR 29-32 dámy – mlýnek LR, skončí na svých místech

C1
33-36 řady k sobě a od sebe (chassé, případně s unožením PN)
37-40 Dos-à Dos (back to back)

C2
41-48 první trojice prochází pod zvednutým rukama 2. trojice, začne dáma vpravo pod rukou protější dámy a pána, zezadu pod rukou pána a druhé dámy, první trojice pokračují dolů k dalším, druhá trojice postoupí nahoru

Původ:
Tanec pochází ze sbírky: Eduard David Helmke "Neue Tanz- und Bildungsschule", 1829, s. 230-231 (popis).
Jako doprovodnou hudbu Helmke doporučuje jakoukoli čtverylku na 6-tours ve 2/4 taktu.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století