Trioletový valčík - popis

Progresivní tanec pro trojice – pán a dvě dámy, pravá dáma je první, levá druhá.

Trojice stojí za sebou v rovnoměrných rozestupech podél celého sálu, čele do směru tance:
část A (8 taktů)
1-6 trojice postupují dopředu, pán vede své dámy
7 pán s úklonou propustí levou – 2. dámu
8 pravou dámu drží pravicí ve výši a zavede ji proti sobě (ona je zády do směru tance)

část B (8 taktů)
1-4 pán vede dámu před sebou (ona couvá), může ji také podtáčet pod rukou
volná dáma je po jejich levici uvnitř kruhu, jde stejným směrem a je jim být stále po boku
5-8 volná dáma projde pod spojenýma rukama pána a pravé dámy, zaujme její místo, zatímco pravá dáma popojde dovnitř kruhu a pustí pána, ten uchopí původní levou dámu

část C (8 taktů)
1-8 stejně jako část B, s původní levou dámou, nakonec stojí všichni v trojúhelníku, dámy proti sobě a pán trošku vzadu

část D (8 taktů)
1-4 pán se postupně ukloní oběma dámám, a tím se s nimi rozloučí
5-8 pán vyrazí dopředu k dalším dámám; poté, co projde, si obě dámy vymění místa a podají ruce novému pánovi

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec pochází ze sbírky: Eduard David Helmke "Neue Tanz- und Bildungsschule", 1829, s. 211-215 (popis), výše popsaná verze je lehce obměněná a přizpůsobená běžné hudební struktuře 32 valčíkových taktů.

Kategorie: Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století