Trip to Highgate - popis

Progresivní longway, s progresí 3 párů.
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

část A
1-2 první pán setuje s 1. a 2. dámou, doprava a doleva
3-4 všichni tři - sólová otočka doprava
5-8 totéž: první dáma s 1. a 2. pánem

9-16 první pár: lead down up again and cast off

část B
1-8 tři horní páry spolu – kroužek v držení za ruce (doleva a doprava)

9-12 první pár (z 2. pozice) projde mezi 3. párem (lead down) a cast up zpět na 2. pozici
13-16 a pokračuje nahoru, projde mezi horním párem (lead up) a cast off zpět na 2. pozici.

Tanec se opakuje, původní 1. pár odtančí totéž, ovšem začíná z 2. pozice a přibere tedy do tance i pár na 4. pozici. Po ukončení části B odstoupí původní 1. pár na 4. pozici (vlastně si jen protáhne cast off) a 4. pár postoupí vnitřkem na 3. pozici. Pár, který se po prvním odtančení tance ocitl na 1. pozici, bude při druhém odtančení stát a čekat, a pak začne jako 1. pár - jednou z 1. a jednou z 2. pozice. Tak se postupně nahoře vystřídají všechny páry.

Původ:
Tanec Trip to Highgate je zapsán ve Thompsonově sbírce "Twenty Four Country Dances for the Year 1777", vydané v Londýně roku 1777.

Předkládám verzi upravenou pro čtyřpárový set, v progresi, která je dnes obvyklá např. ve skotských tancích a při níž stojí jen jeden - buď zcela nahoře, nebo zcela dole.
Při větším množství párů totiž u třípárové progrese většina párů v koloně musela delší dobu stát a čekat, až na ně dojde řada.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu