Tythe Pig - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

1-2 první pán a druhá dáma – back to back
3-4 druhý pán a první dáma – totéž
5 první a druhý pán spolu – tleskání, zároveň i dámy
6 partneři se rychle otočí k sobě a tleskají spolu
7 první pár vnějškem na 2. pozici (cast off), 2. pár postoupí středem na 1. pozici
8 první pár postoupí středem (lead), 2. pár cast off
9 první pár znovu cast off na 2. pozici, 2. pár postoupí středem

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec Tythe Pig je zapsán v Playfordových sbírkách "The Dancing Master" z roku 1695 a 1698.
V současné patří k oblíbenému tanečnímu repertoáru tzv. Regency stylu. Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tancovačky | Tance pro zábavu