Upon a Summers Day - R

Využití: Renesance, Pirátská tancovačka, Květinový bál

Zapsán ve sbírce Johna Playforda The English Dancing Master z roku 1651 a ještě ve 3 dalších, do r. 1657.
Rekonstrukce: Hana Tillmanová, 2007
Řadový kontratanec pro tři páry (Longways for six).

Provedení:

1. SLOKA:
1-2 pán vede svou dámu dopředu jedním double a jedním double dozadu
3-4 úkrok doprava a doleva, otočka doprava (set and turn S.)
5-8 totéž znovu, úkroky začínají doleva
REF:
9-10 pánové se chytí za ruce, dámy také, řady jdou 1 double dopředu k sobě a dalším zpět
11-12 1. pár jde vnitřkem pod brankou (z rukou 2. a 3. člověka), zařadí se na 3. pozici, ostatní postoupí nahoru
13-16 totéž jako 9-12, prochází 2. pár, který je teď na 1. místě
17-20 totéž jako 9-12, prochází 3. pár, který je teď na 1. místě

2. SLOKA:
1-2 sides – partneři: PR rameny k sobě
3-4 set and turn S.
5-8 totéž znovu, LR rameny k sobě, set and turn S. úkroky začínají doleva
REF:
9-20 stejný jako v 1. sloce

3. SLOKA:
1-2 arms – partneři, zátočka PR
3-4 set and turn S.
5-8 totéž znovu, zátočka LR, set and turn S. úkroky začínají doleva
REF:
9-20 stejný jako v 1. sloce

Kategorie: Revize