Upon a Summers Day - popis

Kontratanec - longway - pro tři páry. Páry stojí za sebou.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
set and turn S. - úkrok doprava, úkrok doleva a otočka doprava, podruhé se analogicky začne na druhou stranu

1. sloka:
1-2 pán vede svou dámu dopředu jedním double a jedním double dozadu
3-4 úkrok vpravo a vlevo, otočka doprava (set and turn S.)
5-8 totéž znovu

Ref:
9-10 pánové se spolu chytí za ruce, dámy také, jdou jedním double dopředu k sobě a dalším double dozadu od sebe
11 první pár projde vnitřkem pod brankou (z rukou 2. a 3. člověka) – 1 double
12 první pár se zařadí na poslední místo – jeden double, ostatní se posunou nahoru

13-16 totéž jako 9-10, prochází 2. pár který je teď na 1. pozici

17-20 totéž jako 9-10, prochází 3. pár který je teď na 1. pozici

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 úkrok vpravo a vlevo, otočka doprava (set and turn S.)

5-8 totéž znovu, levými rameny k sobě

Ref:
9-20 stejný jako v 1. sloce

3. sloka:
1-2 arms - partneři - zátočka za pravé předloktí, jdou doleva a skončí na svém místě
3-4 úkrok vpravo a vlevo, otočka doprava (set and turn S.)

5-8 totéž jako v 1-2, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím

Ref:
9-20 stejný jako v 1. sloce

Původ:
Tanec Upon a Summers Day je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě ve třech dalších, naposledy 1665.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - country dances, kontratance