Villanella - popis

Provedení:
1. ČÁST – Pán stojí po levici dámy a uchopí ji za ruku
1-2: Riverenza grave
3-4: 2 Continenze (doleva a doprava)
5-6: 2 Seguiti ordinarii, začíná LN
7: Continenza doleva
8: 2 Riprese doprava

2. ČÁST
1-2: 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario dopředu, začíná LN
3-4: 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario dopředu, začíná PN
5-6: Continenza doleva + 2 Riprese doprava
7-8: Riverenza (LN)

3. ČÁST
1-2: pouze pán (obchází předem dámu): 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario, začíná LN
3-4: 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario dopředu, začíná PN, skončí po pravici dámy1)
5-6: oba spolu: Continenza doleva + 2 Riprese doprava
7-8: Riverenza

4. ČÁST
1-2: pouze dáma (obchází předem pána): 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario, začíná LN
3-4: 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario dopředu, začíná PN, skončí po pravici pána2)
5-6: oba spolu: Continenza doleva + 2 Riprese doprava
7-8: Riverenza

5. ČÁST
1-2: oba dva spolu: 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario dopředu, začíná LN; pán se obrací doleva a dáma doprava, skončí u sebe obráceni zády do směru tance a uchopí se za ruce
3-4: 2 kroky (Passi gravi) + 1 Seguito ordinario dopředu, začíná PN, točí se opačně (dáma doleva a pán doprava), skončí čelem k sobě3)
5-6: Continenza doleva + 2 Riprese doprava
7-8: Riverenza (LN)

6. ČÁST
1: uchopí se pravou rukou a dělají 2 Seguiti spezzati (začíná LN), přičemž si mění místa
2: pustí se a dělají další 2 Seguiti spezzati v sólové otočce doleva
3: uchopí se levou rukou a dělají 2 Seguiti spezzati, přičemž si mění místa
4: pustí se a dělají další 2 Seguiti spezzati v sólové otočce doprava4)
5-6: Continenza doleva + 2 Riprese doprava
7-8: Riverenza (LN)

Původ tance:
Jeden z nejjednodušších balli italského Cinquecenta. Je zapsán ve sbírce Fabritia Carosa - Il Ballarino (1581). Autor tance není znám (Caroso ho uvádí jako tanec nejistého původu – Ballo incerto).
Tento tanec je u nás poměrně hodně rozšířený, ale tím, jak putuje od souboru k souboru a od člověka k člověku, prodělává jisté proměny, ať už z důvodů scénických, prostorových či paměťových. Jak ho znáte vy?

Překlad původního zápisu tance Villanella najdete zde.

1) Tady je (čistě z prostorových důvodů) zvykem, že dámy udělají úkrok doleva, aby pánům udělaly místo. V původním popisu ovšem nic takového není, buď měli místa dostatek, nebo Caroso nepovažoval za nutné napsat něco, co bylo samozřejmé.

2) I pán může z prostorových důvodů udělat úkrok doleva, aby dámě udělal místo.

3) Tohle v původním zápisu není, ale vzhledem k tomu, co se bude dít dál, je to praktické řešení a v našich končinách rozšířené. Podle původního zápisu se mají uchopit za náležitou ruku, což se používá v případech, kdy mají skončit vedle sebe.

4) Podle původního zápisu se po Spezzati mají uchopit náležitou rukou, což opět hovoří pro to, aby skončili vedle sebe, a některé soubory to tak u nás i tančí. Jiní zase končí bez držení a proti sobě.

Kategorie: Tance - renesance | Tance pro zábavu