Virginia Reel - R

Využití: 19. století, Western, Pirátská tancovačka

Jednoduchá bálová verze

ČÁST I, tančí všichni

1-8 Advance and retire – řady proti sobě, 2x

9-12 partneři – zátočka PR
13-16 partneři – back to back

ČÁST II
1-4 začíná 1. pár: cvalem nebo promenádou dolů středem
5-8 a opět nahoru
9-12 z první pozice cast off, ostatní dámy následují první dámu, páni pána
13-16 první pár na poslední pozici vytvoří branku, pod kterou ostatní páry projdou nahoru
→ všechny páry se posunuly o jedno místo výš a původní první pár zůstal dole

Složitější verze

ČÁST I, začíná vždy první dáma s posledním pánem, první pán s poslední dámou opakují

Fig 1 (8 taktů)
1-4 Advance and retire s malou poklonou uprostřed – první dáma s posledním pánem
5-8 totéž – poslední dáma s prvním pánem

Fig 2 – zátočka PR
9-12 první dáma s posledním pánem
13-16 poslední dáma s prvním pánem

ČÁST II1)
1-4 začíná 1. pár: mění si místa PR → cast off za poslední pár (dáma kolem pánů, pán kolem dam)
5-8 první pár lead up mezi páry
9-12 z první pozice opět cast off (už oba na své straně), ostatní dámy následují první dámu, páni pána
13-16 první pár na poslední pozici vytvoří branku, pod kterou ostatní páry projdou nahoru
→ všechny páry se posunuly o jedno místo výš a původní první pár zůstal dole

1) Zde figury plynule přecházejí jedna do druhé a vymezení podle taktů je pouze orientační.

Kategorie: Revize