Virginia Reel - popis

V průběhu 19. století známý také pod názvem Sir Roger de Coverly.
Výchozí postavení – longway, 3 - 5 párů

VERZE PRO PLESOVOU ZÁBAVU V DOBOVÉM OBLEČENÍ (zvládne se i v krinolíně):

ČÁST I
16 taktů – řady proti sobě
1-8 v řadách proti sobě všichni advance and retire, 2x
9-12 zátočka s partnerem PR
13-16 back to back s partnerem

ČÁST II
1-8 první pár v širokém držení cválá špalírem párů dolů a zpět na 1. pozici

9-16 první pár z první pozice cast off, ostatní dámy následují první dámu, páni pána, 1. pár na poslední pozici vytvoří branku, pod kterou ostatní páry projdou nahoru
→ všechny páry se posunuly o jedno místo výš a původní první pár zůstal dole

VERZE PRO ZKUŠENÉ A VELMI POHOTOVÉ TANEČNÍKY (a jednodušší úbor):

ČÁST I
16 taktů - začíná vždy první dáma s posledním pánem (4 takty), první pán s poslední dámou opakují (4 takty)

1-8 Fig 1 – 1. a dáma a poslední pán: advance and retire s poklonou uprostřed (4 takty), totéž 1. pán a poslední dáma (4 takty)
9-16 Fig 2 – 1. a dáma a poslední pán: zátočka PR (4 takty), totéž 1. pán a poslední dáma (4 takty)

ČÁST II
16 taktů
začíná 1. pár: mění si místa PR, cast off za poslední pár (dáma kolem pánů, pán kolem dam)
1. pár lead up mezi páry (pán převede dámu napravo)
z první pozice cast off, ostatní dámy následují první dámu, páni pána
1. pár na poslední pozici vytvoří branku, pod kterou ostatní páry projdou nahoru
→ všechny páry se posunuly o jedno místo výš a původní první pár zůstal dole

Původ:
Jeden z nejoblíbenějších tanců 19. století, v Anglii býval tančen na závěr tanečních sešlostí. Měl mnoho různých variant, zachycených v anglických tanečních sbírkách; taneční mistři se neshodovali v tom, kolik figur mají dámy a páni z krajních pozic udělat, ani kolik párů má v setu tančit1).
Obě výše popsané varianty vycházejí z názoru, že tanec nemá být zdlouhavý a má být zábavný, a odpovídají rozšířené hudební struktuře čítající 32 taktů.

1) Některé varianty počítaly až s osmi páry, dalšími zátočkami za levou ruku, zátočkami za obě ruce a figurou back to back.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu | Tance - 19. století