Weiss Nr. 2 - R

Využití: Rokoko, Empír?, Květinový bál

Zapsán: D. Friederich Wilhelm Weis, Charakteristische Englische Tänze, Lübeck, 1. vydání, 1777

Provedení

ČÁST A, s repeticí
I. Tour (Triole en moulinet rechts)
1-4 1. pán – abfallen – obejde 2. pána (zvenčí dovnitř) a dojde k dámám, nabídne PR
5-8 mlýnek ve třech PR, dámy skončí každá na své pozici, 1. pán na 2. pozici, 2. pán se posune

II. Tour (Triole en moulinet links)
9-16 totéž 1. dáma s oběma pány, mlýnek LR, 1. dáma skončí na 2. pozici, 2. dáma se posune

ČÁST B, s repeticí
III. Tour (Grande Marche ouverte, en haut)
1-4 páry setují (Pas marqués) proti sobě (pán proti pánovi, dáma proti dámě, 2x
5-6 1. pár jde nahoru středem, 2. pár vnějškem dolů
7-8 1. pár (abfallen) dolů, 2. pár středem nahoru

IV. Tour (Chaine)
9-16 oba páry – Chaine (= chaine anglaise)

Kategorie: Revize