Úvod

Kačina 2021, ukázky empírových tanců

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

Komorní hradní bál na Grabštejně se uskuteční 21. května 2022, podrobnosti zde.

Tancovačka u Tyrše – večer plný kontratanců, 27. května 2022, v Tyršově domě.

Tradiční letní Květinový bál se bude konat 12. června 2022, v Praze Na Marjánce, podrobnosti zde.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích, a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovou taneční kulturou.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na společenský taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kulturu dlouhého 19. století, s důrazem na bálový taneční repertoár střední Evropy.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Jarní kurz, věnovaný České besedě a tancům 19. století, se uskuteční v Tyršově domě na Újezdě v 6 nedělních lekcích v březnu až květnu, podrobnosti zde.

Páteční kurz renesančních tanců pro začátečníky v Tyršově domě, nazvaný Renesance krok za krokem, pokračuje v jarním běhu; podrobnosti zde.

Nově se koná kurz kontratanců z repertoáru dobových bálů, podrobnosti zde.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová