Výuka tance

Aktuální přehled termínů výukových akcí a plesů – na blogu Donna Mobile.

Hlavní témata tanečních kurzů, seminářů a plesů:

Vrcholná renesance - 16. století
Country dances / Kontratance v proměnách času
Empír - přelom 18. a 19. století
Dlouhé 19. století

Na dalších tématech se lze podle možností domluvit.

Formy výuky:

Výuka tanců na Jarním empírovém plese, Brno 17.3.2018

Týdenní letní kurzy zaměřené na tance z období renesance a 19. století.

Kontratance v KD Mlejn – oblíbené série nedělních podvečerních lekcí. Probíhají ve třech samostatných kurzech po 6 tříhodinových lekcích: podzimní od října do prosince, zimní běh v lednu až březnu, jarní od března do května.

Renesanční taneční – páteční večery (v Tyršově domě), zaměřené k osvojení a procvičení bálového repertoáru.

Playford's dance club – taneční večery (v Tyršově domě) věnované procvičování kontratanců/country dances. Konají se jednou měsíčně, s výjimkou prázdnin.

Dobové plesy – zaměřené přímo ke konkrétnímu období nebo představující taneční repertoár napříč staletími. Jednodušší tance bývají vyučovány přímo na místě.

Výuka "na míru" pro zájmové skupiny
Často si mě najímají skupiny historického tance a šermu, nebo zájmová sdružení z různých míst České republiky, s vlastními konkrétními požadavky. Byly to např. výuka tanců různých historických období od středověku po 19. století, taneční a jevištní průprava, zdokonalování tanečního stylu, tvorba choreografií, sestavení repertoáru, realizace dobových plesů, výuka tance na historických slavnostech, taneční worskhopy, tancovačky…
S některými skupinami takto spolupracuji již několik let.
Konkrétní forma výuky závisí na vzájemné dohodě, snažím se maximálně vyjít vstříc potřebám zadavatelů.

Přehled již realizovaných výukových akcí a plesů.