Výuka - Country dances v proměnách času

thumb|250px|right|Titulní strana první sbírky Johna Playforda

Původem jsou považovány za anglické tance, neboť jejich popisy byly poprvé zveřejněny v Londýně roku 1651, kdy je tiskem vydal John Playford pod názvem The English Dancing Master), následovala pak další vydání, v nichž pokračoval i další vydavatelé, nejprve Playfordův syn Henry. Na tradici Playfordských sbírek navázali další vydavatelé, v průběhu 18. století vznikaly další tisky, dobově nazývané Fashionable country dances nebo Favourite country dances.1).

O historii jejich původu se příliš neví. Termín country dances byl sice používán již v době vlády královny Alžběty, ale jejich konkrétní podoba z této doby známá není.2)

Osobně je s nadsázkou nazývám "tance šesti století", protože jejich obliba, obnovená koncem 19. století zásluhou Cecila Sharpa, trvá dodnes.

Country dances se vyznačují jednoduchými kroky, typickými figurami a zajímavými prostorovými variacemi. Podle prostorového uspořádání se rozlišují na kruhové (Rounds), řadové (Longways)3) a čtvercové (Squares). Osobitá a promyšlená choreografie těchto příjemných tanců umožňuje, že si zatančí doslova každý s každým, jde tedy o velmi společenskou formu tance, která si právě proto udržela oblibu minimálně do první poloviny 19. století.

thumb|250px|left|Contre danse, Francie, konec 18. století

Postupem doby pronikly anglické tance i na kontinent, kde si - jak jinak - získaly značnou oblibu, dále se rozvíjely a inspirovaly taneční mistry (např. Feuillet, Receuil de Contredances, 1706), kteří původní figury obohatili o další a složitější kroky ve stylu belle danse.

Hlavním tématem mých výukových kurzů a seminářů zaměřených jsou tance podle Playfordů, Fashionable country dances z pramenů období regency, a tance střední Evropy z napoleonského období (Kontratänze, Anglaise...).

Hana Tillmanová

Zpět na výuka tance.

1) Pod těmito názvy byly v Anglii ve druhé polovině 18. století vydávány rok za rokem v laciných edicích v počtu 24 tanců na příslušný rok.

2) S jistotou např. víme to, že melodie Sellengers Round je zapsána v hudební sbírce ze 16. století a stejná melodie i s popisem tance je uvedena v první taneční sbírce Johna Playforda. Stejně tak některé další melodie Playfordových tanců jsou zapsány ve sbírkách ze 16. století. Ale pouze melodie - zápisy tanců k nim uvedeny nejsou.

3) Těch je u Playforda zapsáno nejvíce.