Úvod

Kačina 2021, ukázky empírových tanců

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

Tradiční Komorní bál ve stylu 19. století na Marjánce, sobota 13. ledna 2024, podrobnosti zde.

Tradiční Květinový bál na Marjánce, neděle 2. června 2024, podrobnosti budou zveřejněny po Novém roce.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích, a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovou taneční kulturou.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na společenský taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kulturu dlouhého 19. století, s důrazem na bálový taneční repertoár střední Evropy.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Pro zimu plánuji dva kurzy o šesti lekcích, oba zaměřené k bálovému repertoáru 18. a 19. století:

Letní kurz tanců 19. století se bude opět konat v Praze Na Marjánce, v týdnu od 29. července do 3. srpna 2024, podrobnosti budou včas zveřejněny.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová