Úvod

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 2019

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

6. června 2021 se bude v Praze Na Marjánce konat (místo tradičního Květinového bálu) slavnostní vzpomínkový večer s ukázkami tanců, nazvaný Květinový o páté. Podrobnosti najdete zde.

Poštovní bál je kvůli vládním nařízením opět odsunutý. Ale stále máme v plánu!

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovými tanci.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kulturu dlouhého 19. století, s důrazem na taneční repertoár střední Evropy.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Oblíbené kurzy tanců bálového repertoáru budou pokračovat, až to situace umožní. Pro podzimní kurz v KD Mlejn je v plánu polka a tance období romantismu.

Letní kurz renesančních tanců: 19. - 24. 7. 2021 v Sedlčanech,
letní kurz tanců 19. století: 9. - 14. 8. 2021 v Praze, Na Marjánce. Podrobnosti zde.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová