Úvod

Kačina 2021, ukázky empírových tanců

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

Tradiční letní Květinový bál se v příštím roce bude konat 12. června 2022, v Praze Na Marjánce.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovou taneční kulturou.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kulturu dlouhého 19. století, s důrazem na taneční repertoár střední Evropy.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Podzimní kurz, věnovaný polce a tancům romantismu, se uskuteční v KD Mlejn v 6 nedělních lekcích v říjnu a listopadu, podrobnosti zde.

Podzimní páteční kurz renesančních tanců (pouze pro registrované) poběží v šesti lekcích od října do prosince, termíny zde.

A zcela nově je připraven ještě úterní podzimní kurz osvícenských tanců. Podrobnosti zde.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová