001 - Trattato terzo - úvod

LE GRATIE D'AMORE
Traktát třetí.

LE GRATIE D'AMORE
Trattato Terzo.

Skončil jsem, a tolik stačí o krocích, skocích, kapriolách, otočkách na
jedné noze a variacích všeho druhu, jak lze vidět výše.
Nyní přistoupím k traktátu třetímu a poslednímu, v němž jsou vysvětlena
pravidla (regole), jak se naučit krásné a ušlechtilé skutky a postoje, půvabné a elegantní pohyby
a dvorné způsoby, jež jsou v umění tance očekávány u kavalírů i dam.
Vysvětlena budou zkrácená jména, která mám ve zvyku připisovat poklonám (Riverenze),
všem druhům kroků (Passi) a dalším často užívaným pohybům, které se provádějí
v tancích (balli & balletti) a v Brandi užívaných v Miláně i v Itálii, a stejně tak i ve
Španělsku a Francii, a které jsou ozdobeny rozličnými krásnými figurami.

HO finito quanto basta intorno alli passi è salti, è capriole, è girate sopra
à un piede, & mutanze d'ogni sorte, come di sopra s'è potuto vedere;
Hora me ne vengo al Trattato Terzo, & ultimo; nel quale s'insegnano
le regole d'apprendere gl'atti belli, è gratiosi movimenti, e
l'honorate creanze che s'aspettano cosi à Cavalieri, come alle Dame nella virtù
del ballare, con la dechiaratione de'nomi brevi, ch'io soglio attribuire alle Riverenze,
& à tutte le sorti de Passi, & altri movimenti più usati, che si fanno,
ne i balli, & balletti, & ne Brandi all'uso di Milano è d'Italia, è come quello di
Spagna è di Francia ornate di diverse belle figure.

Kategorie: Negri - Regole 3