003 - Avvertimento 3 - Scambiate

DOPORUČENÍ TŘETÍ.
TERZO AVVERTIMENTO.

Nestačí, Panstvo, znát cadenze, ale potřebné je ovládat i
scambiate, a proto je tu tedy třetí upozornění, které se týká výměn (scambiate) nohou.
Dělají se tak, že se stojí v kroku s levou nohou vpředu, vzdáleně čtyři prsty jedna od druhé;
pravá se posune tam, kde je levá noha, a tato noha tam, kde je
pravá, vzdáleně dva prsty jedna od druhé; obě nohy se stále drží
na zemi. Scambiate se dělají na tři způsoby, v rovné linii, zastavované
a ještě směrované stranou, totéž se dělá i v točení.

NON basta Signori sapere le cadenze; ma è di mestiero ancora sapere le
scambiate; è però sia il terzo avertimento, che le scambiate di piedi, si
fanno stando in passo col piè sinistro inanzi, lontano quattro dita l'un dall'altro;
si spingerà il destro, dove è il piè sinistro, & esso piede dove è il
destro discosto due dita l'uno dall'altro, ponendo sempre amendue li piedi
in terra, le dette scambiate si fanno in tre modi, à dritta linea, fermate, &
ancora voltandosi per fianco, il medesimo si fà ancora intorno.

Kategorie: Negri - Regole 2