02 - Kavalíři se vydávají na slavnost - NDA

Doporučení 2.
Způsob, který mají dodržovat kavalíři,
když jdou na slavnosti.

AVERTIMENTO II.
Il modo, che hanno da tenere i Cavalieri
quando vanno à festini.

Ž. Prosím vás, Pane Mistře, naučte mě způsobu,
který má dodržovat kavalír, když se ocitne na slavnosti.

D. DI GRATIA S. Maestro vi prego m'insegnate il modo,
che il Cavaliere dee tenere ritrovandosi à feste.

M. To učiním, když budeš trpělivý. Povím ti tedy, že pokud jde
o slavnosti, jsou takoví kavalíři, kteří nosí rukavice padnoucí
tak těsně, že když jsou ze strany dámy vyzváni a jdou k ní, aby ji
uchopili za ruku, trvá to někdy déle Zdrávas Maria, než ji sundají,
a když to nesvedou rukou, použijí dokonce i zuby. V případě takového
počínání jsem viděl, že někomu i upadl plášť, a kromě toho
to pramálo uctí dámu, která jej vyzvala, když ji nechá čekat
takovou dobu. Je tedy dobré nosit rukavice spíše volné,
než tak těsné, že jak jsem také viděl, že jednomu, který ji chtěl sundat
pomocí zubů, zůstal jeden prst oné rukavice v ústech, a při
tom skutku se mu smáli všichni, kteří byli na slavnosti.

M. Sì farò, se havrai patienza. Ti dico adunque, che nell'andare
à i festini, sono alcuni Cavalieri, che portano i guanti calzati
tanto stretti, che essendo invitati dalle Dame, nel voler andare à
pigliar la mano, stanno più di un'Ave Maria à cavarselo, & non
potendo con la mano, vi adoprano anco i denti; & alle volte in far
quell'atto, s'è visto ad alcuno cascarle la Cappa, ò Ferraiolo, oltre
che poco honore fà à quella Dama che l'invita, che la fà aspettare
tanto tempo. Però fia bene à portar i guanti più tosto larghetti,
che tanto stretti, che alle volte hò visto che in voler cavarselo co i
denti, gli è rimasto un dito del medesimo guanto in bocca, & in
questo atto, tutti coloro che erano al festino se ne risero.

D. Zbývá Vaší Milosti ještě něco dalšího, nač mě může upozornit?

D. Resta à U.S. altro d'avertirmi?

M. Dobře pravíš, proto ti povím, že jsou i někteří tací, kteří když tančí Balli
gravi
, nebo když se procházejí s dámou, uchopí lem pláště
levou rukou, dají jej pod levé podpaží a zbytek nechají
viset dolů natolik, že ho vláčejí po zemi, Tento způsob
počínání je nemotorný a špatný, protože dámám je dovoleno, aby nosily na
svých šatech vlečku či oháňku, jak je libo tomu říkat, ale pro
kavalíra se to už nehodí. Jsou ještě i tací, kteří klidně tančí
a nosí jej velice ohavným způsobem, stručně buď, že uvnitř se opásají
způsobem, že vypadají jako obvázaní, což má za následek dvě špatné věci:
za prvé, že si jím zakryjí záštitu meče, tou druhou je,
že meč zůstává znehybněný tak, že by jim nemohl posloužit, kdyby ho
potřebovali, a vydali by se tak v nebezpečí života, je to způsob ošklivý
a nebezpečný. Nabádám tě tedy nosit svůj plášť nebo chceš-li
pelerínu, tak ať tě pokryje způsobem, který jsem ti vysvětlil výše,
a vždy se vystříhej těch ohavných skutků, které se nikomu nelíbí
a kterým by se celá společnost vysmála.

M. Ben sai; onde ti dico, che ci sono alcuni altri, li quali ballando Balli
gravi, ò passeggiando con la Dama, pigliano il lembo della Cappa
con la man sinistra, e sel mettono sù la spalla sinistra, & l'altro lasciano
pender giù tanto, che se lo strascinano per terra, il qual modo
di far'è goffo, & stà male, perche alle Dame è lecito portare alle
veste loro lo strascino, ò la coda, che vogliam dire, ma non già a'
Cavalier ciò si conviene. Ci sono ancora altri, li quali, ballando pure,
la portano à più sconcio modo, conciosia cosa, che dentro vi si cin
gono in guisa, che paiono fasciati, la qual cosa fà due cattivi effetti;
l'uno è, che vengono à coprir la guardia della Spada; & l'altro è,
che la Spada resta impedita sì, che s'accadesse lor di seruirsene, non
potrebbono, & correrebbono pericolo della vita, ch'è maniera brutta,
& pericolosa. Però ti esorto à portar la Cappa tua, ò qual si voglia
mantello, col qual tu ti copri, nel modo, che di sopra t'hò mostrato,
& che schivi sempre questi atti brutti, come che dispiacciono
ad ogn'uno, & da tutta la brigata verresti beffato.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti