02 - Riverenza minima

PRAVIDLO druhé - O malé pokloně.

REGOLA II - Della Riverenza minima.

Malá poklona (Riverenza Minima) se dělá ve čtyřech polovičních dobách (mezzi tempi), totiž na čtyři
údery hudby1). Když tedy začíná hudba, stojí se
půl úderu (meza battuta) ve výhledu2); v dalším půlúderu (meza battuta)
se levá noha sune dozadu, což, jak bylo řečeno u Riverenza grave,
má být lehce doprovázeno i tělem. Ve třetím
půlúderu (meza battuta) se půvabně ohnou a trochu rozevřou kolena,
a ve čtvrtém a posledním se skončí připojením nohy do páru. Riverenze
semiminime
a jejich průběh nepopisuji, neboť v Miláně
se nepoužívají, nabádám však, aby byly i ony prováděny způsobem řečeným výše
u riverenza minima, protože takto budou spanilé a správné.

LA Riverenza minima, si fa in quattro mezzi tempi, cioè in quattro
battute di musica; però quando si comincia la sonata si stà
mezza battuta di tempo in prospettiva; nell'altra mezza battuta
si tira il piede sinistro in dietro accompagnandolo, com'hò detto
con la Riverenza grave alquanto con la persona, & nella terza
mezza battuta si piegano con gratia le ginocchia, allargandole un poco,
& nella quarta, & ultima si finisce con giungere i piedi al pari delle Riverenze
semiminime, delle cascate non tratterò: poiche quà in Milano non
s'usano; ma però essorto ch'ella si faccia nel modo, che si è detto di sopra
nella riverenza minima, che così verrà ad essere vaghissima, & giusta.

1) S počítáním dob nabádám k velké opatrnosti a citlivému vnímání hudby. Podstatné je, že že tato poklona se dělá za poloviční dobu oproti Riverenza grave.

2) Tedy dívat se na osobu, jíž se poklona skládá.

Kategorie: Negri - Regole 3