01 - Riverenza grave

PRAVIDLO první - O poklonách a nejprve o těch velkých.

REGOLA I - Delle riverenze, & prima delle gravi.

Poklona (Riverenza) se dělá tak, že postava je dobře vzpřímená a uvolněná, a nohy tak,
aby polovina levé nohy byla před pravou a ve vzdálenosti čtyři prsty
od ní. Protože ve většině tanců (balletti) se dělá
v osmi dokonalých dobách (battute perfette) hudby; které mají šestnáct čtvrťových dob (battute ordinarie).1)
Je třeba vědět, že ve čtyřech prvních dobách se celá poklona začíná a končí,
a ve čtyřech dalších jsou dvě continenze, jak bude řečeno na příslušném místě.
Stojí se tedy, jak bylo řečeno, s tváří obrácenou k té dámě,
kterou je třeba s celou náklonností uctivě pozdravit a mít neustále v úctě. Na první dobu
se stojí s nohou levou vpředu, jak bylo řečeno, na druhou dobu se má levá noha táhnout
dozadu i s tělem v rovné linii tak, aby její špička byla v páru
s pravou patou, levá noha má být na zemi a nohy i tělo majít být správně rovné a uvolněné.
Na třetí dobu se má tělo snížit a přitom se mají trochu rozevřít
kolena, pěkně a půvabně. Ve čtvrté a poslední se má pozvednout a vrátit
levou nohu do páru k pravé. Doporučuji ještě, aby každý skutek či pohyb
v začátku tanců byl proveden levou nohou. Nechci ani opomenout
sdělit, že tato riverenza bývá mnohdy dělána jinak, ale abych nebyl
zdlouhavý, řeknu pouze, že tato je spanilejší a používaná v Itálii.

LA Riverenza si fa tenendo ben distesa la persona, & le gambe con la
metà del pie sinistro più innanzi del destro, & lontano quattro dita
da quello; & perche nella maggior parte de i balletti intervengono
otto battute perfette di musica; che sono sedeci battute ordinarie; si
ha da sapere, che nelle quattro prime battute si comincia, & si finisce tutta la riverenza,
& nelle quattro ultime le due continenze, come si dirà al suo luogo,
femandosi adunque come si è detto, con la faccia volta à quella della Dama;
la quale con ogni affetto si deve sempre riverire, & honorare, nel primo tempo,
si sta col piè sinistro innanzi, com'ho detto; nel secondo tempo si hà da tirare
il piè sinistro indietro con la persona à dritta linea, talche la punta d'esso sia pari
al calcagno destro, tenendolo steso in terra, e tenendo anco bene stese le gambe,
è la persona; nel terzo tempo si deve inchinare la persona con allargare alquanto
le ginocchia con bella gratia; nel quarto, & ultimo, deve alzarsi tornando'l
piè sinistro al pari del destro. avvertendo anco, ch'ogni atto, ò movimento
nel principiare de'balli, si deve fare co'l piè sinistro; Ne voglio lasciare
di dire, che da molti questa riverenza vien' diversamente fatta; mà per non essere
lungo, dirò solo, che questa è la più vaga, & usata d'Italia.

1) S počítáním dob nabádám k velké opatrnosti a citlivému vnímání hudby, je více než pravděpodobné, že se tenkrát počítalo trochu jinak.

Kategorie: Negri - Regole 3