04 - Puntate gravi, & ordinarie

PRAVIDLO čtvrté - O puntate velkých a obyčejných.

REGOLA IIII - Delle puntate gravi, & ordinarie.

Velká puntata (Puntata grave) se dělá ve dvou úderech (battute). Nejprve se pohne levou nohou,
která se vysune dopředu natolik, aby její pata dospěla
kousek za špičku nohy, do šířky ve vzdálenosti čtyři
nebo pět prstů od téže nohy a přitom se má stále hrdě nést (pavoneggiandosi). Pak se
trošičku zastaví a vprostřed druhé doby (battuta) pohne pravou nohou,
jíž dojde do páru s levou, tělo trochu sníží dolů
a zase půvabně pozvedne, jak bylo řečeno v Pravidle o provedení
riverenza grave.
Obyčejná puntata (Puntata ordinaria) zvaná malá (minima) se dělá stejným způsobem jako ta
výše, s výjimkou že tamta se dělá ve dvou úderech (battute) a tato v jednom. V oné
se klesá tělem při připojení pravé nohy k levé, a v této se dojde hned
bez poklesnutí, trošku se pozvedne pata spolu s tělem
a ty zase půvabně klesnou nazpět dolů.

LA puntata grave si fa in due battute, movendo nella prima il pie sinistro,
& spingendolo tanto innanzi, che passi co'l calcagno di esso
alquanto per la punta del piede, & per larghezza sia distante quattro,
ò cinque dita dal medesimo piede, pavoneggiandosi sempre, & poi fermandosi
un pochetto. poscia nel mezo della seconda battuta muover'il pie
destro, e giungerlo al pari del sinistro, & abbassandosi in giù con la persona
alquanto, & alzandosi con gratia come s'è detto nella Regola del fare la
riverenza grave.
La puntata ordinaria detta minima, si fà nel medesimo modo, che quella di
sopra, eccetto che quella si fa in due battute, & questa in una; & in quella
si abbassa la persona nel giungere il pie destro al sinistro; & in questa subito
giunto senza calarlo s'alza un pochetto il calcagno insieme con la persona,
& questi con gratia si tornano ad abbassare.

Kategorie: Negri - Regole 3