05 - Continenze grave & minima

REGOLA V – DELLE DUE CONTINENZE GRAVE, & MINIMA
O dvou Continenzách, velké a malé.

První Continenza grave má začínat tímto způsobem:
dělá se jako Riverenza grave, která začíná a končí
na čtyři celé doby (battute perfette) hudby, levou nohou. Muž
se má pohnout doleva o čtyři palce (dita) a pravou nohu připojit
do páru s levou, neboli s velikou spanilostí přitáhne patu
pravé nohy směrem ke středu levé. Když tento skutek dělá,
má trochu snížit tělo dolů a pozvednout se tak půvabně,
jak je jen možno, tak jak to bylo řečeno v pravidle o provedení Riverenzy grave,
trochu se přitom naparuje a pyšní (pavoneggiandosi), směrem na tu stranu, kam to dělá. A tento efekt
je zvykem dělat s malým pozvednutím stranou tím směrem, kde
Continenza končí. A člověk si nemá počínat jako ti, kdo mají ve zvyku opomíjet
naparování, pokles a zvedání a skončí s nohama v páru, neboť tento
způsob je velmi nezdvořilý a suchý, i když se udělá v tempu a dobře;
je tedy třeba si jej protivit.

Druhá Continenza, zvaná malá (minima)1), musí být rozdělena
na polovinu doby té předchozí, na Continenzu připadají dvě doby (battute).
A musí být dělána se všemi skutky a způsoby, které byly vyloženy výše.

La prima Continenza graue si ha da principiare in questo modo;
Fatta che si sia la Riuerenza graue, la quale si principia & finisce
in quattro battute perfette di Musica, & col piè sinistro, l'huomo
ha da muouersi al fianco sinistro per quattro dita, aggiugnendo il piè
destro al paro del sinistro: ouero sarà ancor con più vaghezza, tirar'il calcagno
del piè destro verso la parte di mezo del sinistro; & nel far quest'atto
ha da calarsi in giù alquanto con la persona, alzandosi più gratiosamente
che potrà, come ho detto nella Regola del far la Riuerenza graue;
& pauoneggiandosi vn poco verso quella parte oue si fà: il cui effetto
suol farsi con l'alzarsi alquanto col fianco da quella parte oue si finisce
la Continenza: & non fare come altri sogliono, i quali tralasciando
di pauoneggiarsi, & di calare, & alzarsi, restano à piè pari; il cui
modo è assai sgarbato, & asciuto, anco che si facesse à tempo, & bene:
però è da essere schifato.

La seconda Continenza, ch'è detta minima, deue esser diuisa
per la metà del tempo di quella di sopra, facendosi due battute per Continenza:
& deue esser fatta con tutti gli atti, & modi di sopra esposti.

1) Minima je také půlová nota

Kategorie: Il Ballarino - Regole