06 - Nová doporučení pro knížata, pány a kavalíry - NDA

DOPORUČENÍ VI.
Nová doporučení pro knížata, pány a kavalíry.

AVERTIMENTO VI.
Nuovi avertimenti à Principi, Signori, & Cavalieri.

Ž. Nechť mi Vaše milost prokáže laskavost a poskytne mi radu
ohledně způsobů knížat, pánů a kavalírů při
tanci.

D. MI farà U.S. favore à darmi alcuno avertimento intorno
alla maniera de Principi, Signori, & Cavalieri nel
ballare.

M. Někteří z výše jmenovaných si přejí tančit tanec zvaný Furioso,
v šesti, či ve dvanácti, a dokonce i v osmnácti,1) podle toho,
jak je velký sál či místo k tančení a je-li s to pojmout takové množství
lidí. Ten kníže či kavalír, který zahajuje
zmíněný tanec, vyzve devět dam a ty se všechny
postaví do řady k jedné straně sálu nebo jiného místa, kde se bude tančit. Pak
vyzve osm knížat či kavalírů a ti se postaví na opačný
konec. A stává se, že když Mastro del Ballo zavelí hudebníkům hrát tento
tanec, zmíněným pánům a kavalírům trvá déle než odříkání Věřím v Boha,
aby na něj byli připraveni, jen proto, že tam budou dvě nebo tři velice krásné dámy,
s nimiž by si každý rád zatančil. A tak nakonec ten,
který tanec řídí a kdo jej zahájil, netančí s tou
dámou, kterou vyzval jako první a která by pak oprávněně
zůstala v tanci po ukončení onoho tance Furioso. Takže kvůli těmto neshodám
zůstane pak v tanci jiná a kavalír ztratí přízeň té první.
Proto aby se předešlo skandálům, k nimž by zde mohlo
dojít, bylo by dobré, aby si kníže či kavalír,
který tanec vede, dobře rozvážil, že z těch, které jsou
přítomny na slavnosti, vyzve dámu nejkrásnější nebo tu, která se jemu
nejvíce líbí, a postaví ji do řady jako první, aby byla
napravo. A další vyzvaní kavalíři se nepostaví
před tuto, ale před ty další po řadě vedle sebe, a takto se
zabrání pohoršení a ta první zůstane v tanci.
A kavalír by nikdy neměl tančit v pantoflích (pianelle).

M. Sono alcuni de sopradetti, che volendo fare il Ballo detto il Furioso
sì in sesto, come in dodici, & anco in dieciotto, secondo che
la sala, ò luogo è capace, e recipiente di poter farlo in questa somma,
ò numero di persone. Questo tale Principe, ò Cavaliere, che
principierà à voler fare detto Ballo, piglierà nove Dame, & tutte
le porrà al filo da un capo della sala, ò luogo ove si ballerà; dopò
inviterà otto Principi, ò Cavalieri, & pigliati si porranno ad un'altro
capo. Aviene ch'il Mastro del Ballo fà sonare à Sonatori quel
Balletto, i predetti Signori, & Cavalieri stanno più di un dir di
Credo ad accommodarsi, solo perche vi saranno due, ò tre Dame bellissime,
& ogn'uno vorrebbe ballar con quelle; & al fin, quelli
che guida, & che hà dato principio al Ballo, resta che non balla con
quella Dama che hà levata prima, che di giusta ragione verebbe
à restare in Ballo, dopò finito detto Furioso; onde resta per tal dissunione
un'altra in Ballo; & per questo non la favorisce quel Cavaliere,
ma la disfavorisce. Dunque per evitare i scandali, che potrebbono
quiui succedere, fia bene, che quel tale Principe, ò Cavaliere
che guidarà il Ballo, & ch'invitarà le Dame, contempla bene
nella sua idea di capar la più bella che sia al festino, ò quella che meglio
le và al suo gusto, & la ponga prima al filo, & che stia à
man destra; & pigliati i Cavalieri, senz'altro egli si ponga all'incontro
di colei, & gli altri seguiranno di mano in mano; & cosi si
leveranno li scandali, & quella prima resterà in Ballo: nè mai il Cavaliere
debba ballare con le pianelle.

1) Tanec Furioso je koncipován pro tři páry, proto jsou zde uvedeny násobky šesti.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti