07 - Provádění tance Contrapasso nebo Ballo del Fiore - ND

Doporučení 7I.
Při provádění tance zvaného Contrapasso, nebo Ballo
del Fiore
, se má podobně dodržovat tento
řád a pravidlo.

AVERTIMENTO VII.
Nel fare il Balletto chiamato il Contrapasso, ò Ballo
del Fiore, similmente si deve tenere questo
Ordine, & Regola.

Ž. Můj pane mistře, jsou takoví, kteří jsou názoru,
že onen kníže či kavalír, který tančí Ballo del Fiore, má
svobodu dát květ dámě, kterou si vybere
z těch, jež tančily tento tanec. Je to tak, či ne?

D. SIGNOR Maestro mio, ci sono alcuni, li quali son di parere,
che nel fare il Ballo del Fiore, sia in libertà di quel
Principe, ò Cavaliere che sia, il dare il Fiore, à qual si voglia
di quelle Dame, che ballino questo Ballo: stà egli cosi, ò nò?

M. Abych ti to zodpověděl, povím, že je nepěkným skutkem v tomto tanci
dát jej jiné než té, která z nich vstala první. Očekává se,
že právě ji potká ona pocta, protože všechny předstihla tím, že povstala
jako první. Podobně by to bylo při tančení tance zvaného Contrapasso
v kruhu a ještě v dalším tanci zvaném Furioso.

M. A questo rispondendo, dico, che à quel Ballo è brutto atto à
darlo ad un'altra, che à quella che egli hà prima levata, atteso
che à quella tocca questo honore, perche precede à tutte come prima
levata; che il simile sarebbe à fare il Balletto chiamato il Contrapasso
in Ruota, & anchora all'altro Ballo chiamato il Furioso.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti