08 - Seguito grave finto à Tordiglione

PRAVIDLO osmé - O seguiti a nejprve o seguito grave v tordiglione.

REGOLA VIII - De i seguiti, & prima del seguito grave à tordiglione.

Tento předstíraný sled kroků (seguito grave finto) se dělá třemi kroky po dobu (tempo) tří čtvrťových dob (battute ordinarie)1),
a na každou dobu (battuta) se udělá jeden krok, tímto způsobem: osoba, která se nachází
ve výhledu, má na první dobu (battuta) pozvednout
levou nohu a postrčit ji dopředu o půl pídě a stejně tak daleko
našíř od pravé, a dříve než ji spustí, má ji půvabně postrčit
směrem doleva; pak ji má spustit vraceje ji tam2) a ve stejné
době má vyrazit pravou. To má udělat v první době (battuta), pak v začátku
druhé doby (battuta) má spustit pravou nohu a vyrazit levou.
Při spouštění levé a vyrážení pravé má však tyto efekty dělat se vzdalováním
dozadu a s půvabným sunutím těla trochu dopředu.
Pak v řečených seguiti pokračuje a v následující době (battuta) udělá totéž
pravou nohou. Podle tohoto pravidla půjde dále a udělá tolik seguiti, kolik jich
v tanci bude zapotřebí. Tyto seguiti dostaly jméno finti, protože
předstírají chůzi dopředu a zůstávají celou dobu stále na svém
místě.

QUesto seguito grave finto, si fa in tre passi, & nel tempo di tre battute
ordinarie, facendo un passo ad ogni battuta in questo modo, trovandosi
la persona in prospettiva s'ha d'alzare nella prima battuta
il pie sinistro, & spingerlo mezo palmo innanzi, & altretanto distante per
larghezza dal destro, & prima che l'abbassi, ha da spingerlo gratiosamente
verso'l sinistro; poi ritornandolo dove ha d'abbassarlo, & ha da levare nell'istesso
tempo'l destro, & questo ha da fare nella prima battuta, poi nel cominciare
la seconda battuta ha d'abassare'l pie destro, & levare'l sinistro, &
nell'abbassare'l sinistro, & levar'il destro far' questi effetti hor co'l ritirarsi
indietro, & hora con lo spingersi gratiosamente alquanto con la persona innanzi.
poi seguitando detti seguiti nella seguente battuta, si farà il medesimo
col pie destro, & con questa regola seguirà a fare tanti seguiti, quanti saranno
ne i balli necessari; & questi seguiti hanno preso il nome di finti; perche
fingendo d'andare innanzi se ne restono per quello tempo nel loro luogo
medesimo.

1) Ordinario je náležitý, obyčejný, ale také čtyřčtvrteční takt.

2) Caroso má na tomto místě ...vraceje ji tam, kde byla...

Kategorie: Negri - Regole 3