09 - Obecně o způsobech dam - ND

Doporučení 9.
Jaké způsoby jsou vhodné pro dámy, které se účastní svatby nebo slavností?

AVERTIMENTO IX.
Quali creanze convengono alle Dame quando
vanno à Nozze, & à Festini.

Ž. Znamenitě jste mě tu naučil způsobům, které mají
dělat kavalíři; nyní bych chtěl, abyste mi ukázal ty,
které mají dodržovat dámy.

D. INSINO à quì m'havete insegnato le creanze, che i Cavalieri
deono fare; vorrei hora mi mostraste quelle,
che le Dame hanno à tenere.

M. Bylo to třeba. Povím tedy, že pro dámy je nezbytné osvojit si
krásné a vznešené způsoby a obřadnosti více než co jiného;
hlavně pak pro ty, jež jsou vznešené a vysoce urozené.
Důvodem je to, že kdyby nevěděly, jak se dělají, osoby, které by je
spatřily, by řekly, že tato dáma chce vypadat jako významná osobnost, jíž není,
ale nepřišly by na to, že se jen neumí chovat. Ovšem, nejprve je potřeba,
aby se dáma naučila dělat důstojnou poklonu (Riverenza grave), nakolik
se má sklonit a s jakým půvabem (gratia). Pak ať se naučí, jak má nosit
na nohou trepky (pianelle). Za třetí, jak a podle jakého pravidla má kráčet
a jakým půvabem (gratia) má obdařit tělo. Za čtvrté, jak má pozdravit
kněžnu či jinou dámu. Za páté, jak má sedět.
Za šesté, jak má ze sedu vstát a jak se má rozloučit.
Za sedmé, jaký styl a jaká pravidla má dodržovat, jde-li navštívit
nevěstu či mladou paní (Sposa). Za osmé, je-li vyzvána k tanci, co má udělat dříve, než uchopí
ruku kavalíra. Za deváté, jak se rozloučit, když opouští
tanec. Za desáté, jak si má počínat na hostině či slavnosti (Festino), když
zrovna netančí. A konečně,
jak se má rozloučit.

M. Era per farlo, però dico, che alle Dame è necessario d'imparare le
belle, & honorate creanze, & le cerimonie, più che qual si voglia
cosa, & tanto maggiormente à quelle che son Nobili, & Nobilissime;
la ragione è, che se non le san fare, le persone che vedranno
quelle, dicono questa Dama fà del grande, & non si degna; ma non
penetrano, che ciò procede dal non saperle fare. Però in prima bisogna,
che la Dama impara di fare la Riverenza grave, & quando
s'hà da inchinare, & con che gratia: poi ch'impara, come dee portare
le pianelle à i piedi: terza, come & con che regola hà da caminare,
& che gratia hà da dar alla vita: quarta, come dove salutare
una Principessa, od altra Dama: quinta, come s'hà da sedere:
sesta, come s'hà da levar da sedere, & come si deve licentiare:
settima, se và à visitar una Sposa, che stile, & regola hà da
tenere: ottaua, s'è inuitata à ballare, come deue fare prima chi pigli
la mano al Cavaliere: nona come s'hà da licentiare dal
Ballo: decima come hà da stare nel Festino mentre
non è presa à Ballare: & in fine,
come s'hà da licentiare.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti