09 - Passi Puntati Brevi & Semibrevi - ND

Pravidlo Deváté
Co jsou Passi Puntati Brevi a Semibrevi.

Regola Nona - Passi Puntati Brevi & Semibrevi
Che cosa siano i Passi Puntati Brevi,
& Semibrevi.

D. PROSÍM Vás, drahý P. Mistře, vysvětlete mi, jak se dělají
tyto kroky (Passi), a řekněte mi, proč je už nenazýváte
Puntata jako dříve.

D. VI prego, caro Sig. Maestro, mi dichiariate come van fatti
questi Passi, & ditemi anco perche non gli chiamate
più Puntata, come prima.

M. Povím ti, že v mém prvním díle se mu ovšem říkalo
Puntata; dnes jej nazývám jako první Passo Puntato Breve, protože
se dělá v tempu dvou dokonalých úderů (battute perfette) hudby, což dělá jednu
Breve. A odtud se vzalo pojmenování Passo Puntato Breve.
Semibreve se tím způsobem nazývá proto, že se dělá v tempu
jednoho úderu (battuta), což je Semibreve, o polovinu méně než Breve;
a z tohoto důvodu vznikla tato jména. Nyní ti ukážu, jak
je máš dělat: nejprve trochu pozvedneš levou nohu a uděláš
krok na jednu dobu (battuta) Hudby, pak pohneš pravou nohou
a položíš ji k prázdnému místu (vano) levé, trochu poklesneš, když děláš
přisunutí, a pak ihned trochu pozvedneš trochu paty. Tento
pohyb nechť je dělán na další dobu (battuta) a v jeho konci ihned
půvabně (gratiosamente) poklesneš. Passo Puntato Semibreve uděláš
podle stejného pořádku, ale v tempu dvou triol (battute triple), kteréžto
dvě tvoří jednu Semibreve. A povšimni si, že máš vždy
pohnout tou nohou, kterou připojíš do páru.
Toto ti postačí o Passi Puntati.
Nyní ti porozprávím o Passi
Naturali Semibrevi
.

M. Ti dico, che prima nell'altra opera mia, certo gli faceva chiamare
Puntata; hoggi nomino il primo Passo Puntato Breve, perche egli
và fatto à tempo di due battute perfette di Musica, che fà una
Breve; & da questo hà preso il nome di Passo Puntato Breve.
Il Semibreve, si chiama in questo modo, perche và fatto à tempo
d'una battuta, la quale è Semibreve, la metà meno della Breve, &
da questa ragione hanno pigliato questi nomi. Hora ti mostrerò come
li dei fare; in prima alzarai un poco il piè sinistro, & farai un
passo à tempo d'una battuta di Musica, dopò moverai il piè destro,
& il metterai al vano del sinistro, calandoti un poco col mettere
che'l farai, & poi subito alzarai le calcagna un poco; & questo
moto sia fatto à tempo d'un'altra battuta, & al fin in quell'instante
gratiosamente lo calerai. Il Passo Puntato Semibreve, lo farai
col medesimo ordine, ma à tempo di due battute triple; quale
due è una Semibreve: & averti, che sempre quel
piè che tu unirai al pari, quello harai da movere,
& questo ti basti de i Passi Puntati.
Hora discorerotti sopra i Passi
Naturali Semibrevi.

Kategorie: Nobiltà - Regole