10 - Seguito semidoppio

PRAVIDLO desáté - Seguito semidoppio.

REGOLA X - Seguito semidoppio.

V rozmezí čtyř čtvrťových dob (battute ordinarie) se dělá tento seguito, začíná se
levou nohou, v prvních dvou dobách (battute) se udělají
dva kroky tak jako výše a v dalších dvou dobách (battute) jeden seguito spezzato,
který Začíná levou nohou. A každý krok a seguito mají být
doprovázeny takovým půvabem a spanilostí, které podobným efektům náleží.

NEllo spatio di quattro battute ordinarie, si fa questo seguito, cominciando
col pie sinistro, & nelle prime due battute facendo
due passi come di sopra, & nell'altre due battute un seguito spezzato,
principiandolo col pie sinistro, & accompagnando ciascun
passo, & seguito con quella gratia, & leggiadria che a simili effetti si ricercano.

Kategorie: Negri - Regole 3