11 - Jak má dáma chodit a tančit v pantoflích (pianelle) - NDA

Doporučení 10.
Jak má dáma chodit a správně nosit pantofle (pianelle).

AVERTIMENTO XI.
Come la Dama hà da caminare, & da portar ben le pianelle.

Ž. V prvním případě jste mne plně uspokojil, přejděte k dalšímu.

D. PER lo primo m'havete à pien compiaciuto, venite al secondo.

M. Jsou některé dámy a urozené paní, které při chůzi
nosí pianelle tak, že hluk, který dělají, ohlušuje
lidi; mnohdy jimi při každém kroku klapou tak,
že připomínají dřeváky minoritů. Proto ta, která chce chodit dobře, má
pianelle na nohou nosit správně, aby se jí nesmekaly či nepoškodily,
když neví, jak je nosit, často pak spadnou,
jak bylo a je vídat na slavnostech i v kostelích. Má-li tedy krok
udělat dobře, pozvedne špičku té nohy, která se pohne jako první, protože
v pozvednutí se napřímí koleno této nohy a takto se
tělo ponese půvabně a vzpřímeně, a nadto z této nohy
pianella nespadne, a když se pozvedne, nebude šoupat po zemi
ani dělat žádný nepříjemný hluk. Pak ji nechá klesnout, pokračuje druhou nohou
a udělá totéž. A když si počíná takto a dodrží to,
bude kráčet se vším půvabem, důstojností a krásou, lépe než při onom
prvním způsobu, neboť jeden je přirozený a druhý je
upravený. Bude-li ovšem dáma kráčet podle tohoto pravidla, bude správně nosit
pianelle vyšší než píď, či středně vysoké, bude se zdát, že kráčí
v pantoflích vysokých tři palce. A bude moci dělat v tanci Fioretti a gagliardové
variace, jak jsem nyní ukázal světu.

M. Sogliono alcune Signore, & Gentildonne, quando vogliono
caminare, strascinar tanto le pianelle, che il rumor che fanno stor
disce le genti; & di più alle volte le sbattono sì forte ad ogni passo,
che paion i Frati Zoccolanti. Onde per voler caminar bene, &
per tener ben le pianelle in piedi, acciò non si storca, ò sghinsa, che
per non saperle portare le schiantano, & più delle volte cascano,
come ne i Festini, & alle Chiese s'è visto, e vede; però fia bene nel
movere il passo, alzar la punta di quel piè, che move prima, perche
nell'alzare si stende il ginocchio di quel piè & stendendolo, verrà
à portare la persona leggiadra, e dritta, oltre che non le cascarà la
pianella da quel piè, & alzandola, non la strascinerà, nè meno ver
rà à fare niuno spiacevol rumore. Poi la calerà, & con l'altro piè
sussequente farà il medesimo; & cosi facendo, & osservando anderà
con ogni gratia, decoro, & bellezza, meglio che non farebbero
caminando nel modo di prima: perche altro è il naturale, altro è il
regolato. Però caminando con quest'ordine, se ben la Dama portasse
le pianelle più d'un palmo, & mezzo alte, parerà che camini
con le pianelle di tre dita; & potrà fare nel Ballo Fioretti, & Mutanze
di Gagliarda, si come hoggidì lo fò vedere al Mondo.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti