11 - Seguito grave finto à Tordiglione

REGOLA XI – DE I SEGUITI, & PRIMA DEL SEGUITO GRAVE FINTO À TORDIGLIONE
O sledech kroků, nejprve o předstíraném důstojném sledu kroků z tance Tordigilone.

Tento předstíraný sled kroků (Seguito grave finto) se dělá ve třech krocích, v tempu
tří čtvrťových dob (battute ordinarie). Na každou dobu (battuta) se udělá jeden krok,
tímto způsobem: osoba stojí čelem, na první dobu má pozvednout levou nohu a vysunout ji na půl pídě dopředu,
a stejně tak vzdálenou na šíř od pravé, a dříve, než ji spustí,
má ji vést špičkou půvabně směrem doleva, pak
ji vrátit tam, kde byla, nechat ji klesnout a ve stejném čase vyrazit
pravou, toto má udělat do konce první doby (battuta) a pak na začátku
druhé doby (battuta) má spustit pravou nohu pravou a vyrazit levou,
na třetí má spustit levou a vyrazit pravou. A když dělá
tyto efekty, tu se vzdaluje dozadu a tu zase trochu půvabně sune
tělo dopředu. Pak v popisovaých Seguiti pokračuje,
v následující době (battuta), má vyrazit dopředu pravou nohou, která
byla pozvednutá, vysunout ji dopředu a vzdáleně od levé natolik, jako
na začátku levou nohou. Podle tohoto pravidla bude pokračovat
a udělá tolik Seguiti, kolik bude v tancích (Balli) zapotřebí. Tyto Seguiti
dostaly jméno fingované (finti), protože předstírají chůzi dopředu,
a zůstavají po celou dobu na tomtéž místě, kde se nacházely,
když začínaly.

Qvesto Seguito graue finto si fa in tre Passi, & nel tempo
di tre battute ordinarie; facendo vn Passo ad ogni battuta;
in questo modo; Trouandosi la persona in prospettiua, ha da alzar'
nella prima battuta il piè sinistro, & spingerlo mezo palmo innanzi,
& altre tanto distante per larghezza dal destro, & prima che lo abbassi,
ha da spingerlo con la punta gratiosamente verso il sinistro: poi
ritornandolo doue l'haueua, ha d'abbassarlo, & da leuare nell'istesso tempo
il destro; & questo ha da fare nel finire la prima battuta; poi nel cominciare
la seconda battuta, ha d'abbassar il piè destro, & leuar' il sinistro;
& nella terza, ha d'abbassar il sinistro, & leuar il destro; facendo
questi effetti hor col ritirarsi indietro, & hora col spingersi gratiosamente
alquanto con la persona innanzi: Poi seguitando detti Seguiti;
nella seguente battuta, hauerà, passando innanzi col piè destro, che si
trouaua alzato, da spingerlo tanto innanzi, & distante dal sinistro, come
fece da principio col piè sinistro: & con questa Regola seguirà à
fare tanti Seguiti, quanti saranno ne i Balli necessarij. Et questi Seguiti
hanno acquistato il nome di finti, perche fingendo d'andare innanzi,
se ne restano per quel tempo nel luogo medesimo doue si trouauano
quando si principiarono.

Kategorie: Il Ballarino - Regole