12 - Cinquepassi col saltino

PRAVIDLO XII.
O pětikrocích (cinque passi) se skůčkem a házením pravé nohy dozadu a dopředu vůči levé.1)

REGOLA XII.
Delli cinque passi col saltino gittando la gamba destra dietro, & dinanzi
dalla sinistra.

Dělají se tímto způsobem: stojí se s levou nohou vpředu. Udělají se
tři výsuny (botte), zanožení a přednožení pravé nohy, ale při třetím
výsunu (botta) se provede skůček, více výše, a třikrát se tou nohou zatřese;
pak se udělá jeden krok a cadenza levou nohou. To je pět
úderů (botte). Pak se udělá totéž na pravé noze. Podle téhož řádu se
dělají ještě v točení. Zmíněné kroky se dělají na pět způsobů, první tak, jak
bylo řečeno výše.

SI fanno in questo modo stando col piede sinistro innanzi. Si faranno
tre botte una indietro, & inanzi col piede destro, ma la terza
botta si darà un saltino, più alto, & si farà tremare esso piede tre
volte poi si farà un passo, & la cadenza col piè sinistro sono cinque
botte, doppo si fà il medesimo sopra il piè destro, & co'l medesimo ordine si
fanno ancora intorno, i detti passi si fanno in cinque modi. Il primo si fà, come
si è detto di sopra.

Ve druhém způsobu se dělají dva skůčky, téměř na spárovaných nohách a se špičkami trochu
víc ven, proti tempu (in contratempo), udělají se další výše zmíněné kroky
a cadenza levou nohou. A protože je to šest úderů (botte) v jednom taktu (tempo), dělají se
trochu hbitěji.

Nel secondo modo si faranno due saltini, quasi à piè pari con le punte un poco
più in fuora in contratempo, si faranno gli altri passi, che si son detti di sopra,
& la cadenza col piede sinistro; & perche sono sette botte in un'tempo si faranno
un poco più presto.

Ve třetím způsobu se udělají tři údery (botte) pravou nohou v točení na levé noze:
zanožení, přednožení a zanožení. A onou pravou se udělá jedna capriola
spezzata
s dopadem na zmíněnou nohu a s přednožením levé,
a tou se udělá cadenza; je to šest úderů (botte).

Nel terzo modo si faranno tre botte col piè destro attorno alla gamba sinistra
una in dietro, l'altra innanzi, l'altra indietro, & con esso destro si farà una capriuola
spezzata cascando sopra il detto piede, e buttando innanzi il sinistro, &
con esso si fà la cadenza, è sono sei botte.

Ve čtvrtém způsobu se dělají tři údery (botte) a capriola na noze tak, jak se to
dělalo výše levou nohou. Udělá se další capriola spezzata čtverná,
a onou se udělá cadenza. Je to šest úderů (botte), dělají se hbitě
v jednom taktu (tempo) hudby. Dělají se ty skutky, které byly zmíněny výše.

Nel quarto modo si faranno le tre botte, & la capriola sopra un piede, come si è
fatto di sopra col piede sinistro. Si farà un'altra capriuola spezzata, passata
quattro volte, & con esso si fà la cadenza; & sono sette botte, & si fanno presto
in un tempo di suono. Si faranno le attioni, che si sono dette di sopra.

V pátém způsobu se udělají tři údery (botte) tak, jak se to dělalo pravou, jejíž
špička se položí k levé patě. Zmíněnou se udělají čtyři rychlé krůčky
a cadenza tou nohou; je to šest úderů (botte) v jednom taktu (tempo).

Nel quinto modo si faranno le tre botte, come si è fatto col destro, & con esso si
metterà la punta al calcagno del sinistro, & col detto si faranno quattro passetti
presto, & la cadenza con esso piede, è sono sette botte in un tempo.

1) U této Regole Negri obrázek nemá.

Kategorie: Negri - Regole 2