12 - Passi presti - ND

PRAVIDLO XII.
O rychlých krocích (Passi Presti) v cascardách a gagliardě,
zvaných Minimi.

REGOLA XII.
De i Passi Presti alle Cascarde, & alla Gagliarda,
chiamati Minimi.

D. Pokračujte tedy, neboť vám naslouchám rád.

D. SEGUITE dunque, perche volontieri v'acolto.

M. Tyto kroky byly dříve obvykle nazývány Presti, nyní chci,
aby se nazývaly Minimi, protože každý probíhá v tempu
jedné Minimy1), která platí v hudbě jako poloviční úder (mezza battuta).
Kvůli tomu se nazývají Minimi. Uděláš je tím způsobem, že se budeš řídit
tím, co jsem ti řekl v pravidle o Passo Semibreve. Teď ti vysvětlím,
jak se mají dělat Passi larghi fermati v gagliardě.

M. Questi Passi, che soleva chiamar prima Presti, hora voglio,
che si chiamino Minimi, perche ogn'un và à tempo
d'una Minima, che nella Musica vale mezza battuta, &
per questo si chiamano Minimi. Il modo di farli è, che tu seguiti
ciò che t'hò detto nella Regola del Passo Semibreve. Hora ti dichiararò
come debbon farsi i Passi larghi fermati alla Gagliarda.

1) Minima je v dnešní italštině také půlová nota.

Kategorie: Nobiltà - Regole