12 - Seguito ordinario

REGOLA XII – SEGUITO ORDINARIO1)
O sledu obyčejných kroků.

Seguito ordinario se dělá podobně ve třech krocích a ve čtyřech
čtvrťových dobách (battute ordinarie), pravdou je, že na poslední dobu (battuta) je celý
ten čas tělo zastaveno. Má se dělat tímto způsobem:
začne se na první dobu levou nohou, jejíž špička
se dá dopředu natolik, aby pata dospěla ke špičce pravé nohy, ve vzdálenosti
asi dva palce (dita) od ní. Pak se na druhou dobu zvedne pravá, která
se má dát podobně špičkou nohy dopředu, natolik
vzdáleně od levé, jako se to dělá levou. Na třetí dobu se pak
dá dopředu levá, podle téhož řádu, ovšem obě nohy zůstanou na zemi
srovnané, jak to zajisté musí být, když
má osoba zůstat stát tak, jako by měla dělat Riverenzu,
a tímto způsobem má prodlévat, jak bylo řečeno, v čase trvání
čtvrté doby. Pak když začne pátá doba, má se
znovu pokračovat, dopředu se dá pravá noha, podle řádu daného
u levé. A upozorňuji, že v každém Seguito se má osoba
nést hrdě a poněkud se naparovat (pavoneggiarsi).

Il Seguito ordinario si fa similmente in tre Passi, & in quattro
battute ordinarie; è vero, che all' vltima battuta si stà tutto quel
spatio di tempo con la persona fermato: & fassi in questo modo; Si
comincia nella prima battuta col piè sinistro, spingendolo in punta di
piedi tanto innanzi, che col calcagno arriui alla punta del destro, & distante
intorno à due dita da quello; poi leuando il destro alla seconda battuta,
si ha similmente da spinger'innanzi in punta di piede, & tanto
distante dal sinistro, come del sinistro si fece: poi nella terza battuta,
si spinge innanzi il sinistro con l ordine medesimo; ma però restando
con amendue li piedi spianati in terra, come appunto si deue stare quando
la persona ha da trouarsi in prospettiua nel fare della Riuerenza:
& in questo modo ha da trattenersi, come s'è detto, lo spatio della
quarta battuta. Poi nel principiarsi della quinta battuta, s'ha di
nuouo da seguitare, spingendo il piè destro innanzi secondo l'ordine dato
nel sinistro: auertendo, ch'ad ogni Seguito ha con la persona da pauoneggiarsi
alquanto.

1) Trošku srozumitelnější češtinou vysvětluji způsob provedení v Encyklopedii pod heslem Seguito ordinario.

Kategorie: Il Ballarino - Regole