12 - Seguito spezzato

PRAVIDLO dvanácté - O seguito spezzato.

REGOLA XII - Del seguito spezzato.1)

Tento seguito spezzato se dělá ve dvou čtvrťových dobách (battute ordinarie) tímto způsobem:
na začátku osoba stojí na spárovaných nohách a na první dobu má
posunout levou nohu půl pídě dopředu a na dva prsty daleko
od pravé, a držet ji na zemi pěkně srovnanou. Pak se má v začátku druhé
doby (battuta) pohnout pravá noha, nejprve s pozvednutím paty,
a její špička se má přiblížit k patě levé nohy. V téže době,
kdy se pokládá na zem špička pravé, se mají zvednout obě paty
a spolu s tím poněkud i tělo, pak má v konci doby (battuta) klesnout
spolu s tělem pata levé. Pak se má jít v začátku
třetí doby (battuta) dopředu pravou, tím způsobem, jako předtím levou.
Tento seguito je zván "rozbitý, rozsekaný" (spezzato), protože doba, v níž se dělá Seguito ordinario,
se rozlomí napůl a udělají dva výše řečené.

SI fa questo seguito spezzato in due battute ordinarie in questo modo,
prima trovandosi la persona a pie pari, nella prima battuta ha
da spingere il pie sinistro mezo palmo innanzi, & due dita distante
dal destro, tenendolo ben in terra spianato. poi nel cominciare la seconda
battuta, ha da muovere il pie destro con alzare prima il calcagno, & con la
punta d'esso ha d'avvicinarlo al calcagno del pie sinistro, & nel tempo medesimo,
che mette in terra la punta del destro, ha da levare amendue i calcagni,
& la persona insieme alquanto, poi nel fine della battuta ha d'abbassare
insieme con la persona il calcagno del sinistro, poi nel cominciare la
terza battuta, ha da passare innanzi col destro, nel modo c'ha fatto col sinistro,
& questo seguito è detto spezzato; perche nel tempo, che si fa'l seguito
ordinario spezzandolo, se ne fanno due de i sopradetti.

1) Až na několik slov, která mají stejný význam, jsou však u Negriho srozumitelnější, je to stejný text jako u Carosa ve sbírce Il Ballarino.

Kategorie: Negri - Regole 3