13 - Jak má dáma sedět - NDA

Doporučení 13.
Způsoby, která má dáma dodržovat při sezení, jak při tančení,
tak i mimo tanec.

AVERTIMENTO XIII.
Modo che la Dama hà da tenere in sedere, si nel Ballo,
come fuori del Ballo.

Ž. Přejděte nyní k tomu, abyste mi sdělil, jak má dáma
při slavnostech sedět; bude mi to nanejvýš milé.

D. VENITE hora à mostrarmi come la Dama doverà sedere
sù le Feste, che mi sarà carissimo.

M. Různé a rozličné jsou způsoby, které dámy používají při usedání, jakož
i poté co jsou usazeny, nebo lépe řečeno, když sedí. Obecně ty, které se
jdou posadit, aniž by dodržely nějaký rámec slušnosti
či obřadnosti, usedají ledabyle a nahonem a vlečka jejich šatů
zůstává mimo židli, na levé či pravé straně,
podle toho, jak si která ta paní sedne. A poté, co se usadí, snaží se ji nohou přitáhnout
k sobě, kterýžto způsob jednání je přesně takový, jakým si počínají
kočky, což vypovídá o pramalé zdvořilosti a je to způsob velmi ošklivý. Jiné
zase, dříve než usednou, svou pravou rukou vzadu
uchopí šaty a zvednou je, aby vlečka nezůstala mimo
židli, což je také neuctivý zvyk, představující
něco, co se ze skromnosti zdráhám říci. Proto když si dáma přeje usednout
s větším půvabem, krásou a spanilostí, jež dodají
její osobě vytříbenou eleganci, bude dobře, když dříve než se posadí, obrátí se směrem
k té kněžně či jiné dámě, u níž je návštěvou,
a půvabně trochu pohne bokem s hrdě vzpřímeným tělem,
čímž svou vyztuženou spodničkou (faldiglia či verducato, jež nosí
pod svými šaty) způsobí, že se vlečka dostane do prázdného místa pod židli.
Takže aby mohla použít tento úkon, je třeba, aby usedla se zády
vzpřímenými na svou židli, či křeslo, jak je libo tomu říkat. Ve vzdálenosti asi
půl sáhu (braccio) udělá poklonu (Riverenza) kněžně
či jiné osobě, již takto pozdraví, než usedne,
pak se otočí doprava a půvabně pozdraví další.
Při usedání nesmí žádným způsobem zvednou vlečku svých
šatů, což je nepěkný způsob, má ale umístit vlečku do
volného prostoru pod svou židli. A na tu dáma usedá doprostřed, protože
kdyby si sedla až dozadu, faldiglia by jí vpředu zvedla šaty natolik,
že osoby, které jsou jí naproti, by jí viděly až
mezi nohy. Ale protože (jak jsem již řekl) je usazena uprostřed,
její chodidla spočívají vedle sebe na zemi a podobně i faldiglia
spolu s šaty; má dbát na to, aby nikdy neukázala své pantofle (pianelle).
A když se po onom druhém způsobu stane, že se šaty vysoko vyhrnou, ubohé dámy, aby
je dostaly dolů, kde správně mají být, pleskají po nich oběma rukama,
jako ti, kdo z šatů chtějí vytřást prach nebo blechy, je to způsob nanejvýš ošklivý.
A proto mají být spuštěné dole, i s ohledem na šňůry faldiglie,
Další zase když usedají, zvednou pravou rukou
faldiglii až do pasu a pak ji spustí.
Věřím, že to dělají spíš z ješitnosti, aby ukázaly ostatním
další sukni nebo spodničku; i kdyby byla sebehezčí, říkám ti, že
je to způsob špatný a nevhodný. Vícekrát (jako taneční mistr) jsem viděl,
jak některé při zvedání faldiglie přibraly i spodničku, takže
ukázaly ještě i věci, o nichž se (ze skromnosti) zdráhám
hovořit. Proto je třeba dodržovat řád a mé pravidlo, jež ti sděluji,
udělá to dojem nanejvýš půvabný a elegantní. Poté, co dáma usedla, otočí
hlavu doleva a pozdraví dámu, která je jí na této
straně poblíž. Levou paži si položí
na opěradlo své židle, pravá ruka, opřená o loket,
směřuje do klína, někdy drží kapesník nebo vějíř,
je-li léto. Když je zima, bude mít rukavice nebo rukávník
(manichetto), jak to někteří nazývají. A pozor, aby nebyla jako socha,
občas se má trochu pohnout, nebo si navléknout rukavice, pokud bude léto, má
se půvabně ovívat vějířem, nebo se snaží
udržovat rozhovor s těmi, kteří jsou jí nablízku.
Ale především má mít skromné oči, které netěkají
sem a tam, protože by nebyla považována za osobu moudrou
a hodnotnou, ale prázdnou a marnivou.

M. Varii, & diversi modi s'usano sì nel sedere, come anco
dopò che sono assettate, ò per dir meglio, che sedono. Quelle che generalmente
vanno à sedere, senza usar nessun termina di creanza,
nè di cerimonie, si sedono alla carlona, & la coda della veste
che hanno in dosso resta fuori della sedia, ò à man sinistra, ò
destra, secondo come ella si siede; e dopò seduta, col piede cerca di tirarla
appresso di sè, il qual modo di fare è proprio come fanno le
gatte, parlando con poca riverenza, ch'è bruttissimo modo. Alcun'altre
sogliono, avanti che sedono, con la loro man destra di dietro
pigliar la veste, & alzarla per far che la coda non resti fuora
della sedia, onde anco questo è dishonesto costume, rappresentando
cosa, che per modestia resto di dire. Però volendo sedere
con quella maggior gratia, bellezza, & leggiadria, che può render
ornata la persona sua; fia bene avanti che sieda voltar il viso con
la vita verso quella Principessa, od altra Signora che visiterà,
voltando gratiosamente un poco il fianco con la persona pavoneggiandosi
alquanto, verrà con la faldiglia, ò verducato (che porterà
sotto la veste) à porsi la coda sotto il vano de' piedi della sedia:
talche per usar questo atto, bisogna che si riduca con la schiena al
dritto della sua sedia, ò seggia che vogliam dire, distante intorno à
mezzo braccio, ove facendo la Riverenza à quella Principessa, ò à
qualunque altra persona si sia, prima che si ponga à sedere la salu
terà, dopò si volgerà à man destra, e salutarà l'altra gratiosamente;
& nell'assettarsi, à modo alcuno non debba alzarsi la coda della
veste, ch'è spiacevol maniera; ma verrà à por da sè la coda sotto il
vano della sedia, & accostandosi, vi si assetterà nel mezzo; perche
se si ritirasse in dietro, la faldiglia alzarebbe tanto la veste dinanzi,
che le persone che stessero all'incontro, gli vedrebbero sino
mezzo le gambe: ma stando lei (come hò detto) assettata nel mezzo
di quella, i piedi si poseranno al pari della terra, & la faldiglia
con la veste similmente; avertendo di non mostrar mai le pianelle.
Et tenendo la veste in quell'altro modo alzata, la povere Dame, per
farla calare, con amendue le mani la battono, solo per farla star bene,
à guisa di chi volesse scuotere la polvere, overo i pulci, ne perciò si
viene à calare, per rispetto de cordoni della faldiglia; & questa è
bruttissima maniera. Alcun'altre, nell'assettarsi, si alzano con
la man destra la faldiglia sino alla cintura, & poi la fanno calare,
& questo credo, che più tosto facciano per borria, per mostrare à riguardanti
l'altra veste, ò sottana, che sarà bellissima: ti dico ch'è
brutto modo; & alle volte io (come Maestro di Ballo) hò veduto
ad alcune per alzar la faldiglia sola, gli è venuta pigliata la sottana
anchora, si che hanno mostrato cose, che (per modestia) resto
di dire: onde osservando l'ordine, & la Regola mia, che ti mostro,
farà gratiosissima vista. Dopò assettata, ch'ella si sia, voltandosi
alla sinistra con la testa, salutarà l'altra Dama, che le starà à quella
parte vicina, & il braccio sinistro terralo appoggiato tutto steso
sul poggio della sedia; & il destro, col gomito appoggiato, & la
mano verso il grembo; & alle volte terrà il fazzoletto, ò ventaglio,
se sarà d'Estate; se sarà d'Inverno, terrà la manizza, ò mani
chetto, che altri chiami: & averta, che non stia come una statua,
ma alle volte fare alcun moto, ò mettersi i guanti; e se sarà d'Estate,
si farà con gratia vento col detto ventaglio, overo si sforzerà
di tenere qualche ragionamento con quelle che appresso à lei staranno
à sedere; ma sopra tutto con gli occhi modesti, che non gli vaccilla
hor quà, hor là, perche non sarebbe stimata persona savia, e di
valore.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti