13 - Seguito scorso

PRAVIDLO třinácté - O sledu kroků běhavých.

REGOLA XIII - Del seguito scorso.1)

Tyto Seguiti scorsi se dělají v osmi polovičních dobách (meze battute), osmi rychlými a
droboučkými kroky (Passi presti è minuti) tímto způsobem: tělo je vzpřímené2) a má se začít
levou či pravou nohou, podle toho, jak se to v tancích hodí. Udělá se poloviční krok
dopředu lehce na špičku nohy, ale dáma tak, aby při pohybu nedělala slyšitelný hluk
klapáním trepek. Tělo se má nést vzpřímeně a poněkud hrdě (pavoneggiarsi).
Levá či pravá noha, tedy ta, která se pohne jako první,
nemá dojít špičkou dále než do poloviny druhé, ve vzdálenosti dva prsty
od sebe. Na každou dobu (battuta) se uvedeným způsobem udělají dva rychlé krůčky
a tak se pokračuje až k osmému, jímž končí čtyři čtvrťové
doby (battute ordinarie). Upozorňuji, že každý se má na nohou pohybovat lehce
a především, že dáma nemá dělat hluk trepkami, když je klade na zem, a že
tělo se má nést vzpřímené, obratně a půvabně.

SI fanno questi seguiti scorsi in otto meze battute, & in otto passetti presti è
minuti in questo modo; trovandosi la persona ha da cominciare à levare il
piè sinistro, o'l destro secondo che si converrà ne i balli, & far un mezo passo
innanzi in punta di piedi leggiermente, talche la dama non faccia, che nel
muoversi si oda il rumore della pianella, & portando la persona dritta col pavoneggiarsi
alquanto cioè, che'l piè sinistro, ò destro, che prima si muoverà,
non passi la punta di quel piede, alla metà dell'altro; distante due dita l'uno
dall'altro, & ad ogni battuta facendo due passetti presti nel modo detto; &
cosi seguendo infin'al numero di otto; i quali si finiranno in quattro battute
ordinarie, avvertendo ogn'uno di muovere i piedi leggiermente, & sopra
tutto che la dama non faccia rumore con le pianelle nel metterli in terra, & di
portare la persona dritta con agilità, & gratia.

1) Opět až na maličkosti dojemná shoda s Carosovým popisem.

2) Tak tady při přejímání Carosova textu vypadlo slovo dritto, které si dovolím přeložit, jako by tam bylo, bez něj to nedává přiliš smysl.

Kategorie: Negri - Regole 3