13 - Seguito semidoppio

REGOLA XIII – SEGUITO SEMIDOPPIO

Tento sled kroků se dělá v rozsahu čtyř čtvrťových dob (battute ordinarie),
začíná se levou nohou, na první dvě doby (battute) se udělají
dva kroky (Passi), tak jak se říká v regole Passi presti
alle Cascarde
, a na další dvě doby (battute) jeden Sequito spezzato, tak jako
výše, který podobně začíná levou nohou. A každý krok a sled kroků (Seguito)
má být doprovázen takovým půvabem a spanilostí, jaké jsou u podobných
efektů zapotřebí.

Nello spatio di quattro battute ordinarie, si fa questo Seguito,
principiandolo col piè sinistro: & nelle prime due battute facendo
due Passi, come si dirà nella Regola de i Passi presti
alle Cascarde, & nell' altre due battute vn Seguito spezzato, come
di sopra, principiandolo similmente col piè sinistro; & accompagnando
ciascun Passo, & Seguito con quella gratia, & leggiadria, che simili
effetti ricercano.

Kategorie: Il Ballarino - Regole